BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Mateusz (Politechnika Wrocławska), Siekierka Tomasz (Politechnika Wrocławska)
Title
Analiza uszkodzeń analogicznych układów napędowych w pojazdach różnych marek
Failure Analysis of similar powertrains in vehicles of different brands
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4976-4981, wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Transport samochodowy, Układ napędowy
Motor transport, Drive system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie koncerny samochodowe są właścicielami kilku marek. Jest to związane z polityką marketingową firm. Niektóre marki w ramach jednego koncernu mają mieć sportowy charakter, inne rodzinny lub luksusowy - zgodny z wizerunkiem marki. Niezależnie od tego wizerunkowego podziału auta w obrębie jednego koncernu bardzo często korzystają z tych samych podzespołów. Dzięki temu koncerny mogą oszczędzić czas na projektowanie samochodów, i pieniądze - dzięki możliwości produkcji tego samego elementu do kilku marek. Skoro obecnie pojazdy różnych marek są budowane z podzespołów opuszczających tę samą fabrykę, to powinny one charakteryzować się podobnymi parametrami eksploatacyjna - niezawodnościowymi. (abstrakt oryginalny)

Currently, car companies are the owners of several brands. This is related to the marketing policy of companies. Some brands under a single concern to have a sporty character, other family or luxury-compatible with the image of the brand. Regardless of market position car-sharing within the group very often use the same components. This concerns can save time on designing cars, and money-with the ability to produce this same item to several brands. Once out of vehicles of different brands are built with components from the same factory, then they should have a similar operating parameters. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Koucky, D., Valis, D., 2011. Suitable approach for non- traditional determination of system health and prognostics. In: Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2011, 123-134.
  2. Loska, A., 2011. Przegląd modeli ocen eksploatacyjnych systemów technicznych. Preceedings of Compu- ter Integreted Management Conference, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, 2: 37-46.
  3. Min Han, C., 1990. Testing the Role of Country Image in Consumer Choice Behaviour. European Journal of Marketing, Vol. 24 Iss: 6, pp. 24-40.
  4. Nowakowski, T., Werbinska-Wojciechowska, S. 2012. Zagadnienie utrzymania środków transportu-system wsparcia decyzyjnego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 37-54.
  5. Raff, D. ,1991. Making cars and making money in the interwar automobile industry: economies of scale and scope and the manufacturing behind the marketing. Business History Review 65.04 (1991): 721-753.
  6. Valis, D., Žák, L., 2014 in prep. Contribution to oil data assessment for system condition determination. Article accepted for European Safety and Reliability Conference ESREL, 2014 Conference, 14-18 September, Wroclaw Poland.
  7. Valis, D., Pokora, O. ,2014 in prep. Application of Selected Diffusion Processes on System State Assessment. Article accepted for European Safety and Reliability Conference ESREL, 2014 Conference, 14-18 September, Wroclaw Poland.
  8. Vinson, D.E., Scott, J.E., Lawrence, M., 1977. The role of personal values in marketing and consumer behavior. The Journal of Marketing, 44-50.
  9. Werbinska, S., 2008. Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu. Rozprawa doktorska Wydziału Mechanicznego PWr., Wrocław
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu