BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambrozik Andrzej (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Ambrozik Tomasz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Kurczyński Dariusz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Łagowski Piotr (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Title
Badania i ocena porównawcza wskaźników ekologicznych silnika 1.3 MultiJet pracującego według charakterystyk obciążeniowych zasilanego ON i jego mieszaninami z FAME
Investigations and comparative assessment of ecological indicators of the 1.3. Multijet engine operating und er different load conditions and fuelled by diesel oil and diesel oil /fame blends
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 11-22, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Silniki, Układ napędowy, Zużycie paliwa, Olej napędowy, Ekologia
Engines, Drive system, Fuel consumption, Diesel oil, Ecology
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań i ocenę wpływu rodzaju paliwa zasilającego silnik MultiJet 1.3 pracującego według charakterystyk obciążeniowych na podstawowe wskaźniki ekologiczne badanego silnika. Silnik podczas badań zasilano olejem napędowym oraz jego mieszaninami z FAME jak B10, B20 i B30. Podczas badań silnik pracował według charakterystyk obciążeniowych przy prędkościach obrotowych wału korbowego: n = 1750, 3000 i 4000 obr/min.(abstrakt oryginalny)

Text of an abstract. The paper presents the results of selected investigations and the assessment of the effect of the fuel type on the basic performance environmental indicators, of the MultiJet 1.3 engine operating under different load conditions. In the tests, the engine was fuelled by neat diesel oil and diesel oil/FAME blends, namely B10, B20 and B30. The engine operated under load conditions at the crankshaft rotational speed of: n = 1750, 3000 and 4000 rpm.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Ambrozik A.: Analiza cykli pracy czterosuwowych silników spalinowych, Politechnika Świętokrzy-ska, Kielce 2010.
 2. Ambrozik A., Ambrozik T., Jakóbiec J., Kurczyński D., Łagowski P.: Wskaźniki ekonomiczno-ener-getyczne i ekologiczne silnika 1.3 Multijet z wieloetapowym wtryskiem paliwa pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(78)/2010, s. 127÷136.
 3. Ambrozik A., Kurczyński D.: Wpływ paliw mineralnych, roślinnych i ich mieszanin na wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Silniki Spalinowe 2007-SC2, s. 25÷34
 4. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P.: Fuel impact on emissions of harmful components of the exhaust gas from the CI engine during cold start-up. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability. Tom: 17, Zeszyt 1. 2015
 5. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: The Influence of Injection Advance Angle on Fuel Spray Parameters and Nitrogen Oxide Emissions for a Self-Ignition Engine Fed with Diesel Oil and FAME. Polish Journal of Environmental Studies. Tom 23, Zeszyt 6. 2014.
 6. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Wydawnictwo Komuni-kacji i Łączności, Warszawa 2004.
 7. Bądkowski A.: Ropa naftowa. Paliwa, Oleje i Smary w eksploatacji, nr 45/1998, s. 34÷36.
 8. Duda A., Łukasik Z., Skręt I., Kossowicz L.: Estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwo lub komponent olejów napędowych (cz.1, cz. 2). Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, nr 104/2002, s. 23÷24; nr 105/2003, s. 15÷19.
 9. Imarisio, R., Giardina-Papa, P., Siracusa, M.: The new 1.3 L 90 PS diesel engine. Silniki Spalinowe Nr 3/2005 (122), s. 22÷31.
 10. Kruczyński S.W., Orliński P., Combustion of methyl esters of various origins in the agricultural en-gine. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 20, December 2013, pp. 483-491.
 11. Kurczyński, D. Wpływ paliw roślinnych i ich mieszanin z olejem napędowym na wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Praca doktorska, Kielce 2007.
 12. Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów. Wydawnictwo Politech-niki Poznańskiej, Poznań 2004.
 13. Pietras, D., Świątek, P.: Dobór kalibracji sterowania silnika 1,3 Multijet w aspekcie jego osiągów i składu spalin. Silniki Spalinowe, Nr 2/2008 (133) s. 36÷43.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu