BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambrozik Andrzej (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Ambrozik Tomasz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Kurczyński Dariusz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Łagowski Piotr (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Title
Wskaźniki pracy silnika ZS z układem zasilania Common Rail zasilanego estrami FAME
Performance parameters of CI engine with the common rail fuel system, fuelled by fame esters
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 23-32, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Silniki, Zużycie paliwa, Układ napędowy, Maszyny i urządzenia, Ekologia, Emisja zanieczyszczeń, Mechanika, Układ zasilania
Engines, Fuel consumption, Drive system, Machinery and equipment, Ecology, Pollution emission, Mechanics, Supply system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne tłokowe silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym, spełniające rygorystyczne wymagania w zakresie emisji toksycznych składników spalin, w większości wyposażone są w zaawansowane technologicznie układy zasilania Common Rail. W artykule przedstawiono wpływ estrów metylowych oleju rzepakowego FAME na podstawowe wskaźniki pracy silnika Fiat 1.3 Multijet wyposażonego w w/w układ zasilania Common Rail. Badania przeprowadzono na hamowni silnikowej. Podczas badań silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej oraz charakterystyk obciążeniowych. Wykazano wpływ zastosowania czystych estrów metylowych oleju rzepakowego FAME na podstawowe wskaźniki pracy badanego silnika.(abstrakt oryginalny)

Modern compression ignition internal combustion piston engines, which meet stringent requirements on the emission of the exhaust gas toxic components, are mostly equipped with technologically advanced Common Rail fuel systems. The paper presents the impact of rapeseed oil methyl esters (FAME) on the basic performance indicators of the Fiat 1.3 Multijet engine fitted with the Common Rail fuel system. The inves- tigations were carried out on the test bench. In the tests, the engine operated under full load conditions and partial load conditions. The impact of the engine fuelling with neat rapeseed oil methyl esters FAME on the basic performance parameters was shown.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P., Fuel impact on emissions of harmful components of the exhaust gas from the CI engine during cold start-up, Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, Vol. 17, No 1/2015.
 2. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., The Influence of Injection Advance Angle on Fuel Spray Parameters and Nitrogen Oxide Emissions for a Self-Ignition Engine Fed with Diesel Oil and FAME. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 23, No 6/2014.
 3. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Charakterystyki silnika ZS z układem zasi-lania Common Rail zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami FAME, Logistyka 6/2014.
 4. Demirbas A., Characterization of Biodiesel Fuels, Energy Sources, Part A, 31/ 2009.
 5. Ilkiliç C., Emission characteristics of a diesel engine fueled by 25% sunflower oil methyl ester and 75% diesel fuel blend, Energy Sources, Part A, 31/2009.
 6. Imarisio R., Giardina-Papa P., Siracusa M., Nowy silnik wysokoprężny 1,3 dm3 90KM, Silniki Spa-linowe Nr 3/2005 (122).
 7. Jo-Han Ng, Hoon Kiat Ng, Suyin Gan, Advances in biodiesel fuel for application in compression ignition engines, Clean Techn Environ Policy 12/2010.
 8. Lebedevas S., Lebedeva G., Makareviciene V., Kazanceva I., Kazancev K., Analysis of the ecological parameters of the diesel engine powered with biodiesel fuel containing methyl esters from camelina sativa oil, TRANSPORT 25(1)/2010.
 9. Murugesan A., Umarani C., Subramanian R., Nedunchezhian N., Bio-diesel as an alternative fuel for diesel engines-A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews 13/2009.
 10. Orzeczenie laboratoryjne nr S/14541/0/01/2013 Olej napędowy.
 11. Pietras, D., Świątek, P., Dobór kalibracji sterowania silnika 1,3 Multijet w aspekcie jego osiągów i składu spalin, Silniki Spalinowe, Nr 2/2008 (133).
 12. Świadectwo jakości nr 12112368 wyrobu Biodiesel.
 13. Tziourtzioumis D., Stamatelos A., Effects of a 70% biodiesel blend on the fuel injection system operation during steady-state and transient performance of a common rail diesel engine, Energy Con-version and Management 60/2012.
 14. Xue J, Grift T. E., Hansen A. C., Effect of biodiesel on engine performances and emissions, Renew-able and Sustainable Energy Reviews 15/2011.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu