BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baryła-Paśnik Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piekarski Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kuranc Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piecak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Ignaciuk Szymon (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wawrzosek Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Model optymalizacji tras przejazdowych jako narzędzie zmniejszenia kosztów logistycznych
Vehicular route optymization model as a tool reduce logistics costs
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 41-46, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Optymalizacja kosztów, Analiza kosztów produkcji, Logistyka transportu, Transport zakładowy
Cost optimization, Production cost analysis, Transport logistics, Workplace transport system
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono problemy dotyczące sposobu modelowania tras przejazdowych w zakładach produkcyjnych. Podkreślono istotę właściwego doboru modelu w kontekście zmniejszenia kosztów logistycznych ponoszonych w zakładach. W artykule zawarty jest również przegląd i krótka charakterystyka po- szczególnych już istniejących modeli.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a method of modeling problems of crossing paths in manufacturing plants. It highlights the essence of proper selection of the model in the context of reducing logistics costs incurred in the plants. The article also included an overview and a short description of the different existing models.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice, 2007.
  2. Goldberg D., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa, 1998.
  3. http://www.tik.ee.ethz.ch/~zitzler, [data dostępu: 28.04.2015 r]
  4. Interaktywna optymalizacja wielokryterialna, home.elka.pw.edu.pl/~mlitniew/OWD/owdw7inte-rakt.pdf [data dostępu:28.04.2015]
  5. Kusiak J., Danielewska-Tułecka A., Oprocha P., Optymalizacja. Wybrane metody z przykładami zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  6. Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT 1999.
  7. Miler R., Mytlewski A., Pac B., Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych, tom 15, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 2012.
  8. Radzikowski W., Sarjusz-Wolski Z., Metody optymalizacji decyzji logistycznych, Wyd. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1994.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu