BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bochniak Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Krzaczek Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wpływ zmian infrastruktury drogowej na ruch lokalny na trasie Lublin - Końskowola
The impact of changes in the road infrastructure on local traffic on the route Lublin - Końskowola
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 63-70, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Analiza ruchu drogowego, Drogi, Zarządzanie ruchem drogowym, Infrastruktura transportu
Road traffic analysis, Road, Road traffic management, Transport infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zbadano wpływ zmian infrastruktury drogi krajowej DK12 /17 na poprawę warunków jazdy dla kołowego ruchu lokalnego. Porównano czasy przejazdu na trasie Lublin - Końskowola przed i po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S12/17 na odcinku Lublin - węzeł Kurów Zachód. Rozważono różne przebiegi trasy uwzględniające stare i nowe drogi. Przejazdy zostały wykonane samochodem osobowym, a średnie czasy przejazdu pomiędzy wybranymi węzłami wyznaczone zostały z zastosowaniem GPS. (abstrakt oryginalny)

The study was an attempt to examine the effect of changes in the road infrastructure of the national road DK12/17 on the improvement of drivi ng conditions for local vehicular traffic. Travel times were compared on the route Lublin - Końskowola before and upon the completion of the expressway S12/17 (Lublin - road junction Kurów Zachód). Various possible routes were taken into account using the old and new roads. Journeys were made by car and average travel times between the selected junctions were determined using GPS.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Baptista P. C., Silva C. M., Farias T. L., Heywood J. B.: Energy and environmental impacts of alter-native pathways for the Portuguese road transportation sector. Energy Policy 51 (2012) 802-815.
 2. Ben-Elia E., Ettema D.: Rewarding rush-hour avoidance: A study of commuters' travel behavior. Transportation Research Part A 45 (2011) 567-582.
 3. Bjarnason T.: The effects of road infrastructure improvement on work travel in Northern Iceland. Journal of Transport Geography 41 (2014) 229-238.
 4. Carrion C., Levinson D.: Value of travel time reliability: A review of current evidence. Transporta-tion Research Part A 46 (2012) 720-741.
 5. Condeço-Melhorado A., Tillema T., Jong T. de, Koopal R.: Distributive effects of new highway in-frastructure in the Netherlands: the role of network effects and spatial spillovers Journal of Transport Geography 34 (2014) 96-105.
 6. Davis L. C.: Predicting travel time to limit congestion at a highway bottleneck. Physica A 389 (2010) 3588-3599.
 7. Guessous Y., Aron M., Bhouri N., Cohen S.: Estimating Travel Time Distribution Under Different Traffic Conditions. Transportation Research Procedia 3 (2014) 339 - 348.
 8. Jong G. C. de, Bliemer M. C.J.: On including travel time reliability of road traffic in appraisal. Trans-portation Research Part A 73 (2015) 80-95.
 9. Li Z., Hensher D. A., Rose J. M.: Accommodating perceptual conditioning in the valuation of ex-pected travel time savings for cars and public transport. Research in Transportation Economics 39 (2013) 270-276.
 10. Li Z., Hensher D.A., Rose J.M.: Willingness to pay for travel time reliability in passenger transport: A review and some new empirical evidence. Transportation Research Part E 46 (2010) 384-403.
 11. Loon R. van, Rietveld P., Brons M.: Travel-time reliability impacts on railway passenger demand: a revealed preference analysis. Journal of Transport Geography 19 (2011) 917-925.
 12. Lozano A., Granados F., Guzmán A.: Impacts of modifications on urban road infrastructure and traf-fic management: a case study. Procedia - Social and Behavioral Sciences 162 (2014) 368 - 377.
 13. Mehran B., Nakamura H.: Considering Travel Time Reliability and Safety for Evaluation of Conges-tion Relief Schemes on Expressway Segments. Vol.33 No.1, 2009.
 14. Merkisz J., Pielecha J., Nowak M., Andrzejewski M., Molik P.: Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu podczas przejazdu wybranym odcinkiem infrastruktury drogowej. Logistyka 3/2014. pp. 4302-4310.
 15. Merkisz J., Pielecha J., Nowak M.: Wyznaczenie korzyści ekologicznych i ekonomicznych ruchu pojazdów z wykorzystaniem nowej infrastruktury drogowej. Logistyka 3/2014. pp. 4294-4301.
 16. Nicholson A.: Travel time reliability benefits: Allowing for correlation. Research in Transportation Economics xxx (2015) 1-8. Article in Press.
 17. Nicolaisen M. S., PetterNæss P.:Roads to nowhere: The accuracy of travel demand forecasts for do-nothing alternatives. TransportPolicy37 (2015) 57-63.
 18. Rahmani M., Jenelius E., Koutsopoulos H. N.: Non-parametric estimation of route travel time distri-butions from low-frequency floating car data. Transportation Research Part C xxx (2015) xxx-xxx. Article in Press.
 19. Rapoport A., Gisches E. J., Daniel T., Lindsey R.: Pre-trip information and route-choice decisions with stochastic travel conditions: Experiment. Transportation Research Part B 68 (2014) 154-172.
 20. Yang H., Liu W., Wang X., Zhang X.: On the morning commute problem with bottleneck congestion and parking space constraints. Transportation Research Part B 58 (2013) 106-118.
 21. Yao T., Friesz T. L., Wei M. M., Yafeng Yin.: Congestion derivatives for a traffic bottleneck. Trans-portation Research Part B 44 (2010) 1149-1165.
 22. Yue X.D., Cao L.B., Miao D.Q., Chen Y.F., Xud B.: Multi-view attribute reduction model for traffic bottleneck analysis. Knowledge-Based Systems xxx (2015) xxx-xxx. Article in Press.
 23. Projekt budowy drogi ekspresowej S17. Okolice Lublina . Dostępny w Internecie: www.s17lublin.pl
 24. Mapa . Dostępny w Internecie: http://maps.google.pl
 25. AutoMapa. Dostępny w Internecie: www.automapa.pl
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu