BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tanaś Wojciech (University of Life Sciences in Lublin), Szymanek Mariusz (University of Life Sciences in Lublin), Flaieh Hammed Kassar (University of Life Sciences in Lublin), Galuszko Eugene (Belarussian State Agrarian Technical University), Senkow Andrey (Belarussian State Agrarian Technical University), Szestakow Konstantin (Belarussian State Agrarian Technical University)
Title
Mathematical Model And Method Of Balancing Feed Rations For Cattle In Decision Support Systems
Matematyczny model doboru dawki żywieniowej w chowie bydła
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 623-628, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Hodowla zwierząt, Konsumpcja żywności, Modele matematyczne
Animal husbandry, Food consumption, Mathematical models
Note
summ., streszcz.
Abstract
Przedstawiono matematyczny model do określania dawki żywieniowej w chowie bydła. Opracowany algorytm umożliwia wyliczenie właściwego składu paszy w aspekcie ilościowym i jakościowym. Struktura składu paszy (udział wartości pokarmowych i odżywczych) ustalany jest w zależności od masy zwierzęcia oraz na podstawie istniejących norm żywieniowych. (abstrakt oryginalny)

This paper looks at mathematical model and algorithm of computation a well balanced ration for cattle feeding. The main advantage of the proposed mathematical model for computing the cattle feed rations is that a zootechnisian specialist can, if it is necessary, set the desired percent structure of the ration based as on the zootechnical requirements and on feed's supplies and on some other conditions. By using the weight coefficients it can be considered the importance degree of different nutrient components of the ration and their matching to the corresponding nutritional norms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Bunday B.D. 1984. Basic Linear Programming. London WC1B 3DQ, Edward Arnold (Publishers) Ltd, 41 Bedford Square
  2. Frelich J., Šlachta M., Szarek J., Węglarz A., and Zapletal P., 2008. Seasonality in milk performance and reproduction of dairy cows in low-input farms depending on feeding system. J. Anim. Feed Sci. 18, 197-208
  3. Galuszko E.B., Bondar N.F., Senkow A.W., 2013. Programma interaktiwnogo balansirowanija racjonow mołocznowo stada. 7, 36-39.
  4. Lukjanow B.W., Lukjanow P.B., 2009. Nowaja informacionnaja technologia optymizacji racjonow dla sielskochozjajstwiennych żywotnych. Uczebno - metodiczeskoje posobije - M: Izd-wo RGAU MSCHA im. K.A. Timirjazjewa, 175 s.
  5. Lukjanow B.W., Lukjanow P.B., 2005. Powyszeniuje effektiwnosci kormlenija pomożet kompiuternaja programa. Agromarket, 3, 17-19.
  6. Russel S.J., Peter Norwig 1995. , Artificial intelligence: modern approach. Prentice-Hall, Inc. A Simon & Schuster Company, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
  7. Senkow A.G. 2013., Reszenije zadaczi sbalansirowannogo racjona kormlenija KRS metodom liniejnogo programminowania. Westnik WNIMŻ. 3(11), 144-147.
  8. Steuer R.E. 1986. Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Application. John Wiley & Sons, New York.
  9. Tanaś W., Galuszko E., Rolicz O., Kostuklewicz K., Szestakow K., Mirlenko A., 2012. Optimizacija processow razrabotki i soprowozdiejnija nowoj selskochozjajstwiennoj techniki. Моtrol. 14(5), 75- 78.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu