BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Burski Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Szczepanik Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Analiza parametrów trakcyjnych pojazdu w zapisie analogowocyfrowym logistyki transportu międzynarodowego
Analysis of traction parameters of a vehicle in the analog-to-digital record of international transport logistics
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 629-634, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Transport międzynarodowy, Logistyka transportu, Pomiary, Infrastruktura komunikacyjna
International transport, Transport logistics, Measurement, Communication infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki pojazdu w transporcie międzynarodowym metodą algorytmu statystycznego WPR (wskaźnika podobieństwa rozkładu) profilu prędkości jazdy. Badaniom poddano profile prędkości jazdy warunków przejściowych (przyspieszania i hamowania) w postaci dystrybuant empirycznych na odcinkach autostrad Francji, Niemiec i Polski. Uzyskane wyniki elektronicznego zapisu analogowego zweryfikowano danymi zapisu cyfrowego. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of kinetic studies on a vehicle in international transport using the statistical algorithm of speed profile distribution probability index. The study involved travel speed profiles under transient conditions (acceleration and braking) in the form of em-pirical distributions on selected sections of French, German and Polish motorways. The elec-tronically recorded analog data results were verified by the digital data recordings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Siłka W. 2002. Teoria ruchu samochodowego. WNT, Warszawa.
 2. Gaca S, Suchorzewski W, Tracz M. 2009. Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKiŁ, Warszawa
 3. Burski Z, Mijalska-Szewczak I., 2011. Analiza wydatkowania energii kinetycznej pojazdu w szkoleniu zawodowym kierowców na podstawie zapisu tachograficznego. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 10, s. 85-91.
 4. Garcia-Alvarez, A., Perez-Martinez, P.J., Gonzalez-Franco, I., 2013. Energy consumption and carbon dioxide emissions in rail and road freight transport in Spain: a case study of carcar-riers and bulk petrochemicals. J. Intel. Transport. Syst.: Technol. Plan. Oper. 17 (3), s. 233-244.
 5. Burski Z., Krasowska-Kołodziej H. 2012. Veryfication of energy consumption modeling in a vehicle under operating conditions of a transport company. TEKA - An Iternational Journal, 12(2), s. 3-7.
 6. Gattuso D.,Pellicanò D.,S. (2014). Advanced Methodological Researches Concerning ITS in Freight Transport, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 111, s. 994-1003.
 7. Jarašūniene A. (2007). Research into intelligent transport systems (ITS) technologies and efficiency. Transport, 22(2), s. 61-67.
 8. Stead D., 2001. Transport Intensity in Europe - Indicators and Trends. Transport Policy. London: Transport Policy 2001, 8, s. 29-46.
 9. Burski, Z., Mijalska-Szewczak, I., 2008. Evaluation of vehicles energy - consuming in inter-national communication infrastructure - consuming of EU. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, VIIIA, s. 10-15.
 10. Burski Z., Tarasińska J., Mijalska-Szewczak I., 2009. Analysis of tractor driving parameters in a motorway infrastructure with the SiD statistical method. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, IX, s. 48-62.
 11. Burski Z., Wasilewski J., 2012. Charakterystyka statystyczna fazy przyspieszania i opóźniania prędkości jazdy pojazdów w zmiennej infrastrukturze komunikacyjnej. (The statistical profile of speed acceleration and delay phases of vehicles in the changing communication infrastructure). MOTROL - An International Journal on operation of farm and agri-food industry machinery, 14(5), s. 19-24.
 12. Wasilewski J., Burski Z., Krasowski E., 2014. Kinetics modeling service verification of vehicle speed using the statistical significance in an urban food distribution. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 14(3), s. 129-134.
 13. Burski Z., Wasilewski J., Mijalska-Szewczak I., Szczepanik M., 2014. Analysis of energy consumption of food transit in an urban agglomeration in Poland. Transportation Research Part D, 31, s. 165- 175.
 14. Bochniak A., 2006. Wskaźnik podobieństwa rozkładów modułu sprężystości źdźbeł dla zbóż poddanych stymulacji polem magnetycznym. Rozprawa doktorska, Akademia Rolnicza w Lublinie.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu