BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorek Tadeusz (Politechnika Śląska), Golak Sławomir (Politechnika Śląska), Przyłucki Roman (Politechnika Śląska), Pilarczyk Marcin (Politechnika Śląska)
Title
Innowacyjny system ekspertowy do oceny kopalń węgla kamiennego
The innovative expert system for evaluation of coal mines
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 645-650, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Górnictwo węgla kamiennego, Ocena ekologiczna inwestycji, Innowacje
Hard bituminous coal mining, Evaluation of ecological investment, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono budowę systemu ekspertowego Grossmine tworzonego w ramach programu Badań Stosowanych, finansowanego przez NCBiR. Celem budowanego systemu ekspertowego jest umożliwienie kompleksowej oceny procesu technologicznego realizowanego w kopalni pod względem jego oddziaływania na środowisko. Będzie on służył, jako system wspomagający podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą na etapie projektowania lub modyfikacji technologii wydobywania węgla w kopalni. Innowacyjność przedstawionego podejścia polega na tym, że opracowany system pozwala na kompleksową ocenę kopalni, nie tylko pod względem technicznym i ekonomicznym, ale także uwzględnia skutki spo- łeczne i środowiskowe działalności górniczej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the architecture of the expert system Grossmine, created within the framework of Applied Research Program, funded by NCBiR. The purpose of the expert system is to enable a comprehensive assessment of the technological process implemented in a coal mine in terms of its impact on the environment. It will serve as a support system for decision making by management either at the design stage or in case of modification of coal mining technology in the mine. Innovation of the presented approach lies in the fact that the developed system allows for comprehensive assessment of the mine, not only in technical and economic terms, but also takes into account the social and environmental impacts of mining activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Golak S., Wieczorek T., Koncepcja systemu ekspertowego do oceny i poprawy ekoefektywności kopalni węgla kamiennego, "Studia Informatica", vol 35, No 2, 2014, 213-222.
  2. Golak S., Wieczorek T., Burchart-Korol D., Czaplicka-Kolarz K.: Expert system concept for evaluation and improvement of mines eco-efficiency, Proc. IX Int. Conf. InvEnt 2014, EDIS - Żilina University Publisher, s. 66-69.
  3. Wieczorek T,. Golak S., Project of the expert system for an industry company including environmental determinants Proc. XXIV Int. Conf., Horna Becwa, 2014, s.118-122.
  4. Dorn J., Expert systems in the steelmaking industry. Proc. Int. Conf. On Computerized Production Control in Steel Plant (CPC'93), 1993, s. 219-227.
  5. Dorn J., Shams R., Scheduling high grade steel making. "IEEE Expert Journal", 1995, 1-22.
  6. Liu X., Huang X., Research on Pre-warning Expert System of Coal Mine Gas Safety Based on Objectoriented, IEEE International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling Workshop, 2008. KAM Workshop 2008, s. 1109 - 1112
  7. Zhang H., Zhao G., CMEOC-An expert system in the coal mining industry, Expert Systems with Applications, v. 16, nr 1, 1999, s. 73-77.
  8. Brzychczy E., The planning optimization system for underground hard coal mines. "Archives of Mining Sciences", v.56, nr 2, 2011, s. 161-178.
  9. Siminski R., Wakulicz-Deja A., Application of Decision Units in Knowledge Engineering, Rough Sets and Current Trends in Computing, Lecture Notes in Computer Science, v. 3066, 2004, s. 721- 726.
  10. MDA Gude ver.2. OMG Document ormsc/2014-06-01, Boston 2014, www.omg.org/mda
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu