BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strapáč Peter (University of Zilina, Slovakia)
Title
Responsibility of the Member of Board of Directors in Stock Corporation in Commercial Law
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 3, s. 93-100, bibliogr. 10 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Odpowiedzialność, Zarząd, Przedstawicielstwo
Responsibility, Board of directors, Representation
Note
summ.
Abstract
The article deals with responsibility of a member of a board in Stock Corporation, which is inseparably linked with his funkcion and the member of the board cannot divest of that. The article comparatively refers to the valid legislation in the Slovak republic, the Czech Republic and Poland. The author not only mentions the valid legislation, but also points out the decisions of the Courts of the mentioned countries. The article refers to terminology issues and compares term "proffesional diligence "which is used in the Slovak republic with term" diligence of due manager"which is used in the Czech republic. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Černá, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: Aspi, 2006.
  2. Dĕdič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.: Akciové společnosti. 6., přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007.
  3. Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J., a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha. C.H. Beck citované z Dĕdič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.: Akciové společnosti. 6., přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007.
  4. Havel, B.: Obchodní korporace ve svĕtle promĕn. Variace na neuzavřené téma správyobchodních korporací. Auditorium. Praha. 2010.
  5. Mazák, J. a kol. Základy občianskeho procesného práva, tretie, podstatne prepracované a doplnené vydanie. Iura edition. Bratislava 2007.
  6. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2006.
  7. Suchoža, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. Bratislava: Eurounion, 2007.
  8. Šilhán, J.: Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. C. H. Beck, 2007.
  9. Štenglová, I, In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákonník. Kometár. 10., podstatne rozšírené vydanie. Praha: C. H. Beck, 2005.
  10. Walerjan, D., Żak, T.: Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych. Oraz praktyczne sposoby jej organiczenia. Hogan Lovells. Difin. Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu