BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkowska Joanna
Title
Koniunktura w gospodarce polskiej
Source
Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2015, nr 26, s. 5-6, wykr.
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Gospodarka, Sektor bankowy
Business trends, Economy, Banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W IV kwartale 2015 r. barometr IRG SGH (BARIRG) wyniósł -8,3 pkt. W porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpił wzrost wartości o 1,3 pkt. Ujemna wartość barometru nie jest zaskoczeniem, gdyż od dłuższego czasu wartości barometru IRG SGH są ujemne, a długookresowa średnia wynosi -9,9 pkt. Zgodnie jednak z sezonowym rytmem funkcjonowania gospodarki wartość barometru w IV kwartale jest niższa niż w III. Odnotowany obecnie wynik odbiega zatem od tego schematu. Od roku 1999 jest to zaledwie drugi przypadek wzrostu wartości barometru w IV kwartale; pierwszy miał miejsce w 2013 r. Bieżąca wartość barometru jest 1,5 pkt. powyżej średniej dla czwartego kwartału. W ocenie zaobserwowanych zmian należy jednak uwzględnić nietypowość wyników w ubiegłym kwartale, kiedy zamiast spodziewanej poprawy nastąpiło pogorszenie, głównie w sektorze bankowym, ale też w budownictwie. (fragment tekstu)

In the 4th quarter of 2015 the IRG SGH barometer (BARIRG) amounted to -8.3 pts. It quarterly increased by 1.3 pts, and was by 0.8 pts higher than one year earlier. The negative value of BARIRG is not a surprise as it has been so for a long time. Due to the increase the indicator holds above the long-term average which equals to -9.9 pts. Usually, the barometer falls in the 4th quarters below the 3rd-quarter figure. This year the seasonal pattern of changes of BARIRG is different. This was mainly caused by improvement of business situation in the banking sector and, to a lesser degree, higher sentiments of consumers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1428-3255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu