BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślikowski Bogusław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu), Cygnar Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu), Ślipek Zbigniew (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Budzik Grzegorz (Politechnika Rzeszowska)
Title
Monitorowanie usterek w układzie EGR silnika HDI RHR
Monitoring of the EGR system HDI RHR engine
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 85-92, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Silniki, Układ napędowy, Techniki diagnostyczne, Maszyny i urządzenia, Awaryjność
Engines, Drive system, Diagnostic techniques, Machinery and equipment, Failure rate
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiony został proces lokalizacji usterek w układzie EGR z wykorzystaniem listy kodów w systemie OBD II. Analizując procesy wymiany ciepła i masy na odcinku układu dolotowego silnika zwrócono uwagę na szereg uproszczeń w opisie formalnym, prowadzących do ustalenia przedziału tolerancji chwilowej wartości stopnia recyrkulacji. Posłużono się przykładem monitorowania układu EGR pojazdów z silnikiem HDi RHR. Analiza funkcjonalna układu oraz znajomość procedur diagnostycznych pojazdu stanowi właściwe ukierunkowanie procesu lokalizacji uszkodzeń.(abstrakt oryginalny)

In the article was discussed the location faults in the agreement EGR using list of fault codes OBD II. Analyzing the processes of heat and mass transfer over a distance of the engine intake system, called atten- tion to a number of simplifications in the description of formal, leading to establish a temporary tolerance range of recirculation. As an example was used the monitoring system EGR of vehicle with an HDi RHR engine. Functional analysis system and knowledge diagnostic procedures, using selected recording car operating parameters, is the appropriate focus in the process location damage.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bieniek A., Graba M., Lechowicz A:. Adaptive Control Of Exhaust Gas Recirculation at Nonroad Vehicle Diesel Engine, Journal of KONES 2011 vol. 18, No. 4, pp. 11.
 2. Cieślikowski B.: Monitorowanie układu EGR silnika TDI, Technika, Eksploatacja ,Systemy Trans-portowe - Autobusy 10/2011 ISSN 1509-5878.
 3. Cieślikowski B.: Spectral analysis of deposits from a catalytic converter of Diesel engine. Kongres: Combu stion Engines. Wyd. Silniki spalinowe. PTNSS 3/2011(146), 1-6.
 4. Cieślikowski B., Jakóbiec J.: Modyfikacja właściwości użytkowych biopaliw w aspekcie zagadnień eksploatacyjnych pojazdów rolniczych.. Inżynieria Rolnicza, Nr 19 (88), 2010.
 5. Jung S. Ishida M., Yamamoto S., Ueki H., Sakaguchi D., Enhancement of NOx- PM trade off a diesel engine adopting bio-ethanol and EGR. Intenational Journal of Automotive Technology, Vol. 11, No.5 pp.611-611. 2010.
 6. Lejda K., 2000. Elimination of NOx Emission In Diesel Engine by EGR Metod, Western Sciientific Centra of Ukrainian Transport Academy, Logos 2000.
 7. Merkisz J., Mazurek S.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów. WKiŁ Warszawa, ISBN 978-83-206-1633-0, 2007.
 8. PN-EN 14214: Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody.
 9. Rokosz U.: Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów WKi Ł Warszawa 2007.
 10. Sadlej J.: Spektroskopia molekularna. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 2002.
 11. Stępień, Z., Oleksiak, S. (2009) Zagadnienia współdziałania pasywnej i aktywnej regeneracji filtrów cząstek stałych silników z ZS do autobusów miejskich. Nafta-Gaz, R.65, nr 11, 875-882.
 12. Yokomura H., Kohketsu S., Mori K., EGR Systems In a Turbocharged and Intercooled Heavy-Duty Diesel Engine - Expansion of EGR Area with Venturi EGR System, Technical Review, 2003.
 13. White Ch., Randall M.: Kody usterek. WKiŁ, ISBN 978-83-208-1591-3, s.78-95, Warszawa 2008.
 14. Wypis z norm: SAE J2012 i ISO 15 031-6.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu