BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudziak Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kuranc Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Jakość usług logistycznych w obszarze funkcjonowania branży TSL
The quality of logistics services in the area of TSL companies operation according to the servqual concept
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 99-104, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Transport, Logistyka, Spedycja, Jakość, Badanie jakości usług, Metody badania jakości
Transport, Logistics, Freight forwarding, Quality, Service quality tests, Quality testing methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zaprezentowano problematykę jakości usług w branży TSL. Zwrócono uwagę na różne aspekty jakości i mierniki służące do oceny jakości świadczonych w tym zakresie usług. Wskazano znaczącą rolę subiektywnych ocen dokonywanych przez klienta korzystającego z usług TSL.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the issue of the quality of services in TSL companies. The special attention concerns different aspects of quality and the gauges that can be used to assess the quality of services in this area. A significant role of subjective evaluations provided by the client of TSL services was underlined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa, 2009, s. 23.
 2. Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J., Logistyka w usługach, PWN Warszawa 2008, s. 9.
 3. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000.
 4. Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rze-szów, 2012, s. 12.
 5. Pluta - Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 6. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 211.
 7. Steinbeck H. H., TQM -Kompleksowe zarządzanie jakością. Placet, Warszawa 1998.
 8. Zimon D., Logistyka a koncepcje i systemy zarządzania jakością, Logistyka 5/2013, s. 221-224.
 9. Zeller P., Jakość usług edukacyjnych z perspektywy klienta, Problemy jakości, 2004, s. 21.
 10. http://www.businessvoice.pl/ [data dostępu 29.04.2015].
 11. http://www.freshlogistics.com.pl/ [data dostępu 29.04.2015].
 12. http://www.logistykafirm.com/ [data dostępu 28.04.2015r].
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu