BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambukita Eric (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Czynniki determinujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Afryki Subsaharyjskiej
Determinants of Foreign Direct Investment Inflows to Sub-Saharan Africa
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 1 (55), s. 29-40, tab., bibliogr. s. 39-40
Keyword
Dobre rządzenie, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Rozwój
Good governance, Direct investments, Foreign investment, Development
Note
streszcz., summ.
Country
Afryka Sub-Saharyjska
Sub-Saharan Africa
Abstract
W opracowaniu została podjęta próba zbadania podstawowych czynników determinujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Afryki Subsaharyjskiej. BIZ są uznawane za zjawisko pozytywne, szczególnie dla krajów rozwijających się. Kraje te napotykają wiele barier rozwoju, m.in. brak kapitału, a tym samym brak możliwości inwestowania. Pojawia się więc pytanie: w jaki sposób przyciągnąć większy zagraniczny kapitał oraz jaką nową i efektywną politykę zastosować? Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy prześledzić czynniki determinujące napływ BIZ do badanego regionu. W artykule skoncentrowano się na tych determinantach, które dotyczą problematyki zarządzania, zalecanej przez instytucje międzynarodowe, a mianowicie: stabilności gospodarczej i politycznej, korupcji i procedurach administracyjnych, klimacie inwestycyjnym oraz atrakcyjności i dobrym rządzeniu w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

The study was undertaken in an attempt to examine the fundamental determinants of foreign direct investment (FDI) to Sub-Saharan Africa. FDI is considered a positive phenomenon, particularly for developing countries. These countries face many barriers to development, including lack of capital and thus the lack of investment opportunities. Therefore, the question arises: how to attract more foreign capital, and what new and effective policy to apply? To answer this question, one must examine the determinants of FDI inflow to the test region. The paper focuses on determinants associated with management issues recommended by international institutions, namely: economic and political stability, corruption and administrative procedures, investment climate, as well as attractiveness and good governance in the field of foreign direct investment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asiedu A. 2002 Augustine's Christian-Platonist Account of Goodness: A reconsideration. Heythrop, Journal 43 (3).
 2. Bastos, Nasir 2004 Productivity and the Investment Climate: What Matters Most?, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [World Bank Policy Research Working Paper, No. 3335, data wejścia: wrzesień 2010].
 3. Bhattacharya A., Montiel P. J., Dharma S. 1997 External Finance for Low-Income Countries: Capital Floks to Sub-Sharan African an Overview of Trends and Determinants, Editio de Zubair Iqbal., Washington D.C. IMF Institute.
 4. Bougou T., Fouilland C. 2006 Amelioration du contexte des affaires dans les pays de la CEMAC, Sprawozdanie konsultacyjne finansowane przez Proinvest, APIP Gabon.
 5. CNUCED, World Investment Report. 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010.
 6. Egger P., Winner H. 2005 Evidence on corruption as an incentive forforeign direct investment, "European Journal of Political Economy", 21(4).
 7. Eifert B., Gelb A. 2005 Improving the Dynamics of Aid: Toward More Predictable Budget Support, World Bank Policy Research Working Paper (forthcoming), Washington.
 8. Elbadawi I., Mwega E. M. 1997 Regional integration and foreign direct investment in African, African Economic Research Consortium.
 9. Emery J. T., Spence M. T., Wells L. T., Buehrer T. 2000 Administrate Bamers to Foreign Investment. Reducing Red Tape in Africa, FIAS Occasional.
 10. Fernandez-Arias E., Montiel P. J. 1995 The surge in capital inflows to developing countries: prospects and policy response, Policy Research Working Paper Series 1473, The World Bank.
 11. Kolstad I., Tondel L., Social development andforign direct investments in developing countries.
 12. Kouadio Yao M. 2003 Determinants des Flux de Capitaux dans les Pays de l'UEMOA, Rapport de stage, BCEAO-Abidżan, ENSEA.
 13. Kolstad I., Tondel L. 2002 Social development and forign direct investments in developing countries.
 14. Kyaw S. 2003 Foreign direct investment to developing countries in the globalised world, Paper Presented At the DSA Conference, University of Strathclyde, Glasgow.
 15. Le Monde 2010, Bilan Pianek 2010.
 16. Mayer T., Mucchielli J.L. 1999 La localisation a lEtranger des Entreprises Multinationales. Une Approche d'Economie Géographique Hiérarchisée Appliquée aux Entreprises Japonaises en Europe, Ekonomie et Statistique, Paryż, INSEE, Vol. 6/7, No. 326.
 17. Morriset J., Neso O. L. 2002 Administrative barriers to foreign investment in developing countries, Policy Research Working Papper, The World Bank.
 18. Sachs J., Siebers S. 1998 FDI in African, Africa Competitiveness Report, Genewa.
 19. Te Velde D.W., Morrissey O. 2001 Foreign Ownership and Wages: Evidence from Five African Countries, CREDIT Discussion Paper 01/19, Washington, D.c.
 20. Tranparency Internańonal, dok. elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.trannparency.org/ /cpi/index.html#cpi, data wejścia: listopad 2010].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu