BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guz Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kobus Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Nadulski Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kulig Ryszard (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Starek Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Grochowicz Józef (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Title
Przechowywanie jabłek jako ważny element spedycji tych owoców
Storage of apples as important factor of allocation of those fruits
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 129-136, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Owoce, Przechowalnictwo, Przechowalnictwo artykułów spożywczych, Logistyka, Automatyczne systemy magazynowe, Zarządzanie magazynem, Magazynowanie
Fruit, Storage, Storage of food products, Logistics, Automated storage systems, Warehouse management, Storage
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy omówiono dominujące typy chłodni, które wykorzystywane są do długotrwałego składowania owoców, z uwzględnieniem wymogów stawianych tym obiektom oraz procedury związane z prawidłowym ich napełnianiem oraz utrzymaniem podstawowych warunków mikroklimatu (temperatura, wilgotność i skład atmosfery). W pracy omówione zostały problemy związane z dystrybucją owoców podczas ich długotrwałego składowania. Wobec nowych, wysokich wymagań stawianych przechowywanym owocom w ostatnich latach następuje wzrost udziału chłodni z kontrolowaną atmosferą, w tym ULO. Przedstawiono nowoczesne metody odtwarzania kontrolowanej atmosfery, co ułatwia ich dystrybucję.(abstrakt oryginalny)

This paper presents predominant types of storage chambers used for long term storage were presented with procedures of chamber loading and maintaining the main storage parameters (temperature, humidity and atmosphere gas composition). The problems with transportation and market distribution after long term storage were analyzed and discusse d taking into account varieties of fruits, their storage facility and storage method. The constant growth of ULO and CA chambers capacity is increasingly urgent because of market requirements. The modern methods of restoration of CA and ULO conditions after re - sealing of those chambers are presented as an important aid in fruit distribution to the market after storage.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Deng L., Pan X., Chen L., Shen L., Sheng J., 2013. Effects of preharvest nitric oxide treatment on ethylene biosynthesis and soluble sugars metabolism in 'Golden Delicious' apples. Postharvest Bi-ology and Technology 84, 9-15.
 2. Fellman J. K., Rudell D. R., Mattinson D. S., Mattheis J.P., 2003. Relationship of harvest maturity to flavor regeneration afterCA storage of 'Delidious' apples. Postharvest Biology and Technology 27, 39-51.
 3. Guz T., Kobus Z., Nadulski R. 2012. Kwarantanna termiczna przechowywanych jabłek i jej wpływ na zmiany właściwości mechanicznych miąższu owoców. Inżynieria Rolnicza. Nr 3 (138). s. 53-59
 4. Hrazdina, G., Hemmat, M., Kiss, E., Galli, Z., Aldwinckle, H.S. and Rosenfield, C.L., 2005. Down regulation of ethylene production and softening in ´Mcintosh´ apples. Acta Hort. (ISHS) 682, 383-388.
 5. Konopacka., Płocharski W., Rutkowski K.P., Szymczak J., 1997. Wpływ jędrności jabłek i gruszek na ocenę sensoryczną ich tekstury i możliwości przewidywania optymalnej jakości. Seminarium pra-cowników Katedry Sadownictwa i Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Lublin, Wydawnictwo AR Lublin s. 134-137.
 6. Kruczyńska D., Rutkowski K.P., Czynczyk A., 2001. Comparison of fruit quality, maturity and stor-ability of ""Gala"" and red-coloured ""Gala"" mutants (Malus domestica Borkh.). Folia Hort. 13/2, 83-88.
 7. Larriguardiere G., Graell J., Salas J., Vendell M., 1997. Cultivar differences in the influence of a short period of cold on ethylene biosynthesis in apples. Postharvest Biology and Technology 10, 21-27.
 8. Nadulski R., Guz T., Strzałkowska K. 2012. Dynamika zmian wybranych cech teksturalnych jabłek podczas wtórnego przechowywania. Inżynieria Rolnicza. Nr 3 (138). s. 147-155
 9. Nadulski R. 2009: Wpływ czasu i warunków przechowywania jabłek na ich wybrane właściwości mechaniczne Inżynieria Rolnicza 107-116
 10. Peirs A., Schenk A., Nicolaı B. M., 2005. Effect of natural variability among apples on the accuracy of VIS-NIR calibration models for optimal harvest date predictions. Postharvest Biology and Tech-nology 35, 1-13.
 11. Rutkowski K.P., Miszczak A., Płocharski W., 2003. The influence of storage conditions and harvest date on quality of 'Elstar' apples. Acta Horticulturae 600, 809-812.
 12. Saltveit M. E. (2003): Is it possible to find an optimal controlled atmosphere? Postharvest Biology and Technology 27, 3-13.
 13. Skrzyński J. (1995): Zarys historii przechowywania owoców w KA i ULO. IV Spotkanie Sadowni-cze Sandomierz. Wydawnictwo Agrosan .
 14. Tomala K. 1999. Co wpływa na jakość przechowalniczą jabłek?, Sad Nowoczesny. Nr 9. s. 15-17.
 15. Veltman R. H., Verschoor J. A., Ruijsch van Dugteren J. H. (2003): Dynamic control system (DCS) for apples (Malus domestica Borkh. cv. 'Elstar'): optimal quality through storage based on product response. Postharvest Biology and Technology 27 , 79-86.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu