BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakóbiec Janusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Wądrzyk Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Janus Rafał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Stanik Winicjusz (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Title
Kierunki rozwoju olejów silnikowych pojazdów samochodowych w zakresie ochrony środowiska
Trends in development of motor oils for environmental protection
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 155-160, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Silniki, Mechanika, Rynek olejów smarowych, Olej napędowy, Ochrona środowiska, Samochody, Technologia
Engines, Mechanics, Lubricating oils market, Diesel oil, Environmental protection, Automobiles, Technology
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zamieszczono informacje dotyczące wymagań jakościowych olejów smarowych dla nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych silników przeznaczonych do napędu pojazdów samochodowych. Wysoka jakość oleju smarującego skomponowana w oparciu o bazę syntetyczną i nowoczesny pakiet dodatków uszlachetniających definiowana jest jako element konstrukcyjny silnika. Rozwój nowoczesnych olejów silnikowych ukierunkowany jest na ochronę środowiska naturalnego w aspekcie wymagań emisji spalin EURO VI i wydłużonego przebiegu eksploatacyjnego oraz obniżonego zużycia paliwa. Niezwykle istotnym aspektem badawczym olejów silnikowych jest ich wpływ w kształtowaniu emisji toksycznych składników spalin zwłaszcza w zakresie cząstek stałych (PM) z uwzględnieniem stanu technicznego silnika i warunków pracy.(abstrakt oryginalny)

In the article information on the quality requirements of lubricating oils for modern design solutions of engines for motor vehicles are presented. High quality lubricating oil composed with a synthetic base and modern additive package this product is defined as a construction element of the engine. The development of modern motor oils is aimed at protecting the environment in terms of the requirements of exhaust emission stand ard Euro VI, an extended operational mileage and reduced fuel consumption.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Jakóbiec J., Rozwój konstrukcji silników spalinowych wyznacznikiem postępu technologii olejów smarowych, Nowoczesny Warsztat Nr 6/2010.
 2. Jakóbiec J., Zmiana właściwości użytkowych olejów silnikowych w warunkach eksploatacji, Paliwa, oleje i smary w Eksploatacji, Nr 83/2001.
 3. Wyszecki C., Ochrona środowiska i oszczędności paliwa; Nowoczesny Warsztat Nr 3 (189) 2015.
 4. S.Rigol, Monitoring Concept to Detect Engine Oil Condition Degradations to Support a Reliable Drive Operation; A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of East London for the degree of Doctor of Philosophy. September 2011.
 5. Cieślikowski B., Spectral analysis of deposits from a catalytic converter of Diesel engine. Kongres: Combustion Engines. Wyd. Silniki spalinowe. PTNSS 3/2011.
 6. Cieślikowski B., Jakóbiec J., Monitorowanie stanu niesprawności układu EGR silników TDCi zasi-lanych olejem napędowym Ekodiesel Ultra oraz paliwem B10; PTNSS-2013-S.C.-067.
 7. PN-EN 14214, Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody.
 8. Bieniek A., Graba M., Lechowicz A., Adaptive Control of Exhaust gas recirculation at nonroad ve-hicle diesel engine, Journal of KONES vol. 18, No 4/2011.
 9. Lejda K., Elimination of NOx emission in diesel engine by EGR method, Western Scientific Center of Ukrainian Transport Academy, Logos 2000.
 10. Directive 98/69 EC of the European Parliament and of the Council, 13 October, 1998.
 11. Burtscher H., Matter U., Particle Formation Due to Fuel Additives SAE Paper 2000-01-1883, 2000.
 12. Bergstrom K., Melin S.A., Coleman J., The New ECOTEC Turbo BioPower Engine from GM Po-wertrain- Utilizing the Power of Nature's resources, 28-th Internationals Wiener Motoren sympo-sium, 2007.
 13. Pyrka P., Ekskluzywny olej dla najbardziej wymagających; Motul Specific 2312 OW/30; Nowocze-sny Warsztat Nr 3 (189) 2015.
 14. Jakóbiec J., Kierunki rozwoju technologii olejów silnikowych; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza- monografia; Wydawnictwo Polihymnia-Lublin 2012.
 15. Jakóbiec J., Janik R., Olszewski W., Ocena zmian właściwości użytkowych oleju silnikowego w trakcie eksploatacji w aspekcie zagrożenia dla środowiska naturalnego; II Międzynarodowa Konfe-rencja Naukowo-Techniczna- Problemy Recyklingu; Recykling 2002.
 16. Urzędowska W., Stępień Z., Oddziaływanie paliwa na zmiany właściwości użytkowych oleju sma-rowego w silniku z ZI typu FlexiFuel, NAFTA-GAZ, 2012.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu