BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdybel Beata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Sagan Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Stoma Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Dudziak Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Perspektywy produkcji żywności funkcjonalnej w opinii konsumentów
The perspectives of functional food in the consumers opinion
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 651-656, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Żywność funkcjonalna, Konsument, Świadomość konsumenta
Functional food, Consumer, Consumer awareness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeanalizowane dane pozwalają stwierdzić, że żywność funkcjonalna zyskuje coraz większą popularność zarówno wśród konsumentów jak i producentów. Konieczne jest jednak dotarcie do większej liczby społeczeństwa poprzez właściwą promocję i reklamę w środkach masowego przekazu. Konsumenci potrzebują dodatkowych, rzetelnych informacji, które wyjaśnią im sposób działania dodatków funkcjonalnych stosowanych w żywności i ich wpływu na zdrowie. Niezbędne są dalsze badania, które dostarczą producentom żywności funkcjonalnej wiedzy o kierunkach rozwoju tego typu produktów akceptowanych przez szeroką grupę konsumentów. (abstrakt oryginalny)

Branża żywności funkcjonalnej w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju i ma duży potencjał w tym zakresie. Wielkość produkcji tej żywności wzrasta, czemu towarzyszy spadek kosztów wytwarzania i zwiększenie dostępności takich artykułów. Badania postaw i zachowań konsumentów wobec żywności funkcjonalnej wykazują, że prozdrowotne walory są doceniane przez osoby zainteresowane swoim zdrowiem. Na polskim rynku stale zwiększa się liczba nowych produktów funkcjonalnych, ale wiedza konsumentów na jej temat jest niezadowalająca. Konsumenci potrzebują dodatkowych, rzetelnych informacji, które wyjaśnią im sposób działania dodatków funkcjonalnych stosowanych w żywności i ich wpływu na zdrowie. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrzejewska O., Rynek żywności funkcjonalnej. Wzrost, za jaką cenę?, "Fresh & Cool Market", 2009, nr 3, s. 22-28.
 2. Błaszczak A., Grześkiewicz W., Żywność funkcjonalna - szansa czy zagrożenie dla zdrowia? "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", 2014, 20/2, 214-221.
 3. Czapski J., Opracowywanie nowych produktów żywnościowych o charakterze bioaktywnym. W: Żywność projektowana. Designed food. Część I. Walczycka M., Duda-Chodak A., Jaworska G., Staruch L. (red.). Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Kraków 2011, 7-21.
 4. Górecka D., Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji. "Przemysł Spożywczy". 2007, 6, 20-24.
 5. Górecka D., Konieczny P., Gramza-Michałowska A., Inulina znaczenie żywieniowe i technologiczne, "Przemysł Spożywczy". 2009, 10, 22-27.
 6. Kowalik J., Mierzejewska A., Ziajka S., Żulewska J., Podstawy produkcji deserów mlecznych o wła- ściwościach funkcjonalnych. W: Żywność projektowana. Designed food. Część II. Walczycka M., Jaworska G., Duda-Chodak A., Staruch L. (red.). Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Kraków 2011, 7-21.
 7. Kowalska H., Marzec A., Mucha M., Ocena sensoryczna wybranych rodzajów pieczywa funkcjonalnego oraz preferencje pieczywa wśród konsumentów. "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", 2012, z. 571, 67-78.
 8. Krygier K., Florowska A., Żywność funkcjonalna obecnie i w przyszłości. "Przemysł Spożywczy". 2008, 5, 2-6.
 9. Kubański T., Żywność funkcjonalna. "Życie Weterynaryjne", 2010, 85(11), 932-935.
 10. Mojka K., Biel W., Czynniki wpływające na wybór mlecznych napojów fermentowanych przez młodzież akademicką - doniesienie wstępne. Hygeia Public Health, 2012, 47(3), 371-377.
 11. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
 12. Śliwińska A., Lesiów T., Lody jako żywność funkcjonalna - badania konsumenckie. "Nauki Inżynierskie i Technologie" 1(8) 2013
 13. Świderski F., (red.): Żywność wygodna i funkcjonalna. WNT, Warszawa, 2003.
 14. Wałczuk K., Żywność funkcjonalna dla sportowców. Praca magisterska 2014 WIP, Lublin, (badania wykonane w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz) materiały niepublikowane.
 15. Wybieralska K., Determinaty stosowania witaminowo - mineralnych suplementów diety oraz napojów funkcjonalnych przez wybrane grupy konsumentów. "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2014, 95(1), 70-74.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu