BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banachowicz Zbigniew (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Grześkowiak Daria (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnych portach lotniczych i na pokładach statków powietrznych
Security threats at modern airports and on boards of aircrafts
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 667-672, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Porty lotnicze, Transport lotniczy, Bezpieczeństwo w transporcie, Terroryzm, Zwalczanie terroryzmu
Airports, Air transport, Transport safety, Terrorism, Combating terrorism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest omówienie współczesnych zagrożeń występujących w obszarach portów lotniczych, z uwzględnieniem działań na pokładach zagrożonych samolotów oraz zaproponowanie autorskich modyfikacji obecnie stosowanych procedur. Zakres pracy obejmuje przykłady zdarzeń reprezentatywnych dla poszczególnych sytuacji kryzysowych. Autorzy szczególną uwagę przykładają do istotnej roli człowieka we wszelkich działaniach dotyczących portów lotniczych i wynikającej stąd konieczności monitorowania jego zachowań, poprzez wprowadzanie nowatorskich rozwiązań techniczny (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to discuss current threats occurring at airports (including actions on boards of threatened aircrafts) as well as to suggest copyright (authorial) modifications in currently applicable procedures. The scope of the paper covers representative examples of events for individual emergencies. The authors pay special attention to the key role of a man in all actions concerning airports. The key role of a man leads to the necessity of monitoring his behavior, through the introduction of innovative technological or organizational solutions. The paper presents three significant proposals solutions in this field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. McLuhan H.M., The Gutenberg Galaxy, University of Toronto Press, Toronto 1962.
  2. Zieliński M., Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej", nr 4 (183),Gdynia 2010.
  3. Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M., Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2011.
  4. Skakuj M., Szmit P., Ptaki, lotniska, samoloty - określenie konfliktu, s.11, data dostępu: 05.02.2015, http://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/biuletyny/2012/opracwanie_0612.pdf
  5. http://swiat.newsweek.pl/katastrofa-airbusa-a320-we-francuskich-alpach-przyczynyartykuly,359813,1.html, data dostępu: 25.06.2015.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu