BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacki Jerzy (Politechnika Koszalińska), Joda Magdalena (Politechnika Koszalińska), Fleszar Józef (Politechnika Koszalińska), Sławiński Kazimierz (Politechnika Koszalińska)
Title
Problem bezpieczeństwa w biogazowniach rolniczych
Safety problems in agricultural biogas plants
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 719-724, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Biogaz, Technologie wytwarzania, Bezpieczeństwo
Biogas, Manufacturing technologies, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono zadnienia dotyczące bezpieczeństwa biogazowni rolniczych wytwarzających biogaz wg technologii mokrej. Przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej i w Polsce dotyczące zabezpieczenia obiektów przed wybuchem, pożarem, skażeniem środowiska naturalnego oraz zatruciem chemicznym i biologicznym osób obsługujących biogazownie. Na podstawie schematu technologicznego produkcji biogazu opisano zabezpieczenia techniczne stosowane w biogazowni. (abstrakt oryginalny)

In the article there were presented safety issues of agricultural biogas plants with a wet biogas production technology. There were described legal provisions in force in the European Union and in Poland concerning safety guidelines of biogas plants, hazard of explosion, fire, environmental contamination and poisoning chemical and biological workers of biogas plants. The article describes also technical devices of security on the base of flowsheet of biogas production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Chrebet T., Martinka J., Assessment of Biogas Potential Hazards. "Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal Of Engineering". T.10 (2012). 42 Zesz.2. ISSN 1584 - 2665.
  2. Kotek L., Travnicek P., Blecha P., Accident analysis of european biogas stations, Chemical Engineering Transactions, 2015r, Nr 43, 1933-1938.
  3. Myczko A., Fedko M., Dostępne technologie mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii. Konferencja "Możliwości rozwoju oraz wykorzystania OZE w rolnictwie i na obszarach wiejskich" Kielce 07 marca 2014.
  4. Pietrangeli B., Lauri R.,. Bragatto P. A., Safe Operation of Biogas Plants in Italy. Chemical Engineering Transactions. 2013, 32, 199-204.
  5. Ritari J., Koskinen K., Hultman J., Kurola J.M., Kymalainen M., Romantschuk M., Paulin L., Auvinen P., , Molecular analysis of meso-and thermophilic microbiota associated with anaerobic biowaste degradation. "BMC Microbiology", 2012, Nr 12, s. 121-135.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu