BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzan Tadeusz (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie energii elektrycznej
Energy security of Poland in the electric energy
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 725-730, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Energia elektryczna, Bezpieczeństwo energetyczne, Wydobycie węgla
Electric power, Energy security, Coal mining
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podano definicję bezpieczeństwa energetycznego i jego wskaźniki dla Polski. Wskazano na konieczność budowy kopalń węgla brunatnego z transportem przenośnikowym jako czynnika stabilizującego bezpieczeństwo energetyczne w zakresie energii elektrycznej. Omówiono ceny energii elektrycznej otrzymywanej z różnych nośników energii. Podano mix energetyczny Niemiec i Polski. Z analizy omówionych zagadnień na podstawie syntezy opracowano umieszczone na końcu artykułu wnioski, które formułują zalecenia do intensywniejszego rozwoju kopalń węgla brunatnego. (abstrakt oryginalny)

A summary of the article gives the definition of energy security and its indicators for Poland. Indicated the need for the construction of coal mines with the transport conveyors as a factor to stabilize energy security in the field of electricity. Discusses electricity prices obtained from different energy sources. Given the energy mix of German and Polish. From the analysis of the issues discussed on the basis of the synthesis have been placed at the end of the article requests. Summarizing in Polish and English was performed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Chrzan T., Węgiel brunatny szansą dla społeczeństwa województwa Lubuskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Seria Inż. Środowiska, Zielona Góra, 2010.
  2. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.).
  3. M. Kaliski, D. Staśko, Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, "Rurociągi", nr 2-3/2003.
  4. Kluza W., Bezpieczeństwo energetyczne a budowa kopalń węgla brunatnego. Wyższa Szkoła Oficerska : praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem T. Chrzana. Wrocław 2014.
  5. Rada Ministrów RP, Polityka energetyczna Polski do 2030, Warszawa 10.11.2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu