BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajka Zdzisław (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
Changes in Human Resources Management in Local Self-Government Administration
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 1 (55), s. 54-67, bibliogr. s. 67
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój zawodowy pracownika, Ocena pracowników, Administracja samorządowa, Gmina
Human Resources Management (HRM), Professional development of employees, Employee appraisal, Self-government administration, District
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja, wprowadzonych w 2008 r., zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Dotyczą one: zasad doboru urzędników, ich rozwoju zawodowego, oceniania oraz wynagradzania. Zwiększają one samodzielność urzędów w polityce personalnej, aby dostosować ją do potrzeb i wymagań urzędów. W artykule zawarto także wstępną ocenę zakresu ich wprowadzania przez urzędy gminne. Wynika z niej, że poziom ZZL zależy od wielkości urzędu i jego lokalizacji. W wielu małych urzędach zarządzaniem zasobami ludzkimi zajmuje się jeden pracownik. Dlatego w dalszym ciągu koncentruje się na obsadzaniu wolnych stanowisk, wynagradzaniu oraz bieżącej obsłudze pracowników, a nowe zasady nie są jeszcze w pełni wdrożone. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the changes in the HRM regulations in local self-government administration which took place in 2008. These changes concern personnel selection, professional development, appraisal and remuneration of public administration staff. The new regulations enable greater independence and flexibility of public administration units as regards HRM. The paper also offers a tentative assessment of the implementation of the changes in commune councils. It seems that the quality of HRM depends on the size of the institution (number of personnel) and its location (size of community). In many small councils, HRM mainly focuses on personnel selection, remuneration policies and other basic operational activities; whereas the new principles are not fully implemented. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czajka Z. 2009 Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, Warszawa.
 2. Dobrowolska M. 2008 "Investors In People" w Polsce jako standard ZZL np. Urzędu Miasta Poznania, praca mgr w Collegium Civitas, Warszawa.
 3. Henrykowski O. 2010 Systemy zarządzania jakością są przydatne dla każdego urzędu, "Puls Biznesu" z 22 kwietnia.
 4. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15.10.1985 r, Dz. U., Nr 124 z 1994 r., poz. 607.
 5. Mordel T. 2009 Co zmienia nowa ustawa o pracownikach samorządowych, "Samorząd Terytorialny, nr 1 - 2.
 6. Olechowski J. Żółciak T. 2010 Fala podwyżek ogarnęła samorządy, "Dziennik Gazeta Prawna" z 23 grudnia.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, Dz. U., Nr 55, poz. 361.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, Dz. U., Nr 50, poz. 398.
 9. Sawicka J. 2010 Przegląd metod stosowanych podczas procesu rekrutacji i selekcji np. Urzędu Miejskiego w Białymstoku, praca licencjacka na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w  Białymstoku.
 10. Seredocha I. 2010 Wybrane aspekty ustawy o pracownikach samorządowych w ocenie urzędów na Warmii i  Mazurach, "Samorząd Terytorialny", nr 12.
 11. Ustawa 2001, z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U., Nr 142, poz. 1593.
 12. Ustawa 2008 z 21 listopada o pracownikach samorządowych, Dz. U., Nr 223, poz. 1458.
 13. Walczak W. 2010 Metody rekrutacji i doboru menedżerów w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3 - 4.
 14. Żółciak T. 2010 Awans w samorządzie ma być trudniejszy, "Dziennik Gazeta Prawna" z 22 grudnia.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu