BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal Piotr (Politechnika Radomska)
Title
Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w Polsce
Income Inequalities and Economic Growth in Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 1 (55), s. 68-83, rys., tab., załącznik, bibliogr. 82-83
Keyword
Nierówności dochodowe, Nierówności płacowe, Wzrost gospodarczy, Współczynnik Giniego
Income inequalities, Wage disparities, Economic growth, Gini coefficient
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza związku przyczynowo-skutkowego między nierównościami dochodowymi i wzrostem gospodarczym w Polsce w okresie 1990 - 2006. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne. Wszystkie dane statystyczne zastosowane w pracy pochodziły z baz statystycznych World Income Inequality Database i World Economic Outlook. Wyniki badań potwierdziły występowanie istotnej zależności przyczynowo-skutkowej między nierównościami dochodowymi i wzrostem gospodarczym w Polsce. Co więcej, stwierdzono istnienie nieliniowej zależności między stopniem nierówności dochodów i poziomem rozwoju gospodarczego. Zależność ta była zbliżona kształtem do odwróconej litery "U", co było zgodne z tzw. hipotezą Kuznetsa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the causal relationship between income inequality and economic growth in Poland in the period 1990 - 2006. The research method used is based on a study of literature on macroeconomics and international finance, as well as on econometric techniques. All statistics included in the paper are derived from the World Income Inequality Database and World Economic Outlook databases. The obtained results confirm that there is a significant causal relationship between income inequality and economic growth in Poland. Moreover, the study outcomes provide evidence of the existence of a non-linear relationship between the degree of income inequality and level of economic development. This relationship can be graphically represented as a curve shaped like an inverted letter "U", which is consistent with the Kuznets hypothesis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ai'da-Nahum R. 2005 Income Inequality and Growth: a Panel Study of Swedish Counties 1960 - 2000, "Arbetsrapport Institutet for Framtidsstudier", No. 3.
 2. Barro R. 2000 Inequality and Growth in a Panel of Countries, "Journal of Economic Growth", No. 5.
 3. Bigsten A.,Levin J. 2000 Growth, income distribution and poverty: a review, 'Department of Economics Göteborg University Working Paper in Economics", No. 32.
 4. Brzeziński M., Kostro K. 2010 Income and consumption inequality in Poland, 1998-2008, "Bank i Kredyt", Vol. 41, nr 4.
 5. Forbes K. 2000 A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth, "The American Economic Review", No. 87.
 6. Growing income inequality in OECD countries: what drives it and how policy can tackle it? 2011, OECD, May.
 7. Iradian G. 2005 Inequality, Poverty, and Growth: Cross-Country Evidence, "IMF Working Paper", No. 05/28.
 8. Kumor P., Pawlak W., Sztaudynger J.J. 2009 Growth and Inequality: Differences in Optimal Income Inequality Between Sweden, the United States and Poland, [w:] Civilization Competences and Regional Development in Poland, (red.) Z.B. Liberda, A. Grochowska, Warszawa.
 9. Kuznets S. 1955 Economic Growth and Income Inequality, "The American Economic Review", Vol. 45, No. 1.
 10. Milanovic B. Squire L. 2005 Does Tariff Liberalization Increase Wage Inequality? Some Empirical Evidence, "World Bank Policy Research Working Paper", No. 3571.
 11. Nahum R.A. 2005 Income Inequality and Growth: A Panel Study of Swedish Counties 19602000, "Uppsala University Working Paper Series", No. 8.
 12. Shin I. 2008 Income Inequality and Economic Growth, "Munich Personal RePEc Archive", No. 24397.
 13. World Economic Outlook 2010, International Monetary Fund. World Income Inequality Database 2008, UNU-WIDER World.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu