BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Czesław (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Personal Union as an Instrument of Personnel Policy in International Capital Groups (Holdings)
Source
Journal of Intercultural Management, 2011, vol. 3, nr 1, s. 109-124, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Polityka personalna, Holding, Grupa kapitałowa
Personnel policy, Holding, Capital group
Note
summ.
Abstract
The paper presents the personal union as a tool of HR policy in international holdings. Disadvantages and advantages of the personal union in such groups of enterprises are presented from the perspective of their specificity which arises from the phenomenon of multiculturalism. An analysis of the personal union and supervisory boards as factors strengthening personal ties in international capital groups was conducted. The results of research on the effects of activities performed by expats who were seconded to work in management boards of subsidiaries of international holdings operating in Poland are presented here. The personal union is also evaluated as a tool of selecting candidates for key management and specialist positions in subsidiaries within international capital groups. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B., 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Akade, p. 49.
 2. Armstrong M., 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna i Dom Wydawniczy ABC, p. 234.
 3. Cartwright S., Cooper C.L., 2001. Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane. Warsaw: PWN, pp. 90-97.
 4. Cartwright S., Cooper C.L., Jordan J., 1998. Managerial preferences in international merger and acquisition partner [in:] Hussey W.D. (ed.), The Strategic Decision Challenge. Chichester: John Wiley & Sons.
 5. Gesteland G., 2000. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warsaw: PWN, p. 16.
 6. Hoffmann F. (ed.), 1993. Konzernhandbuch. Wiesbaden: Gabler Verlag.
 7. Jagoda H., 2000. Nadzór właścicielski w holdingach [in:] Rudolf S. (ed.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 320.
 8. Kostera M., 1999. Zarządzanie personelem. Warsaw: PWE, p. 23.
 9. Marx E., 2000. Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie. Warsaw: Agencja Wydawnicza Placet.
 10. Miroński J., 2000. Władza i polityka w przedsiębiorstwie. Warsaw: Wydawnictwo Difin.
 11. Montgomery C.A., Kauffman R., 2004. Brakujące powiązania rady nadzorczej. Harvard Business Review Polska, September, pp. 89-97.
 12. Nadler D.A., 2006. W trosce o lepsze rady nadzorcze. Harvard Business Review Polska, May, pp. 102, 107.
 13. Nogalski B., Falencikowski T., 2010. Unia personalna i jej funkcje w zarządzaniu grupą kapitałową [in:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Urbanek P. (ed.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 359-360.
 14. Olie R., 1990. Culture and integration problems in international mergers and acquisitions. European Management Journal, No. 8 (2), pp. 206-315.
 15. Pawlak Z., 2003. Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe. Warsaw: Poltext, p. 24.
 16. Pocztowski A., 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. Warsaw: PWE, p. 60.
 17. Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., 1998. Grupy kapitałowe w Polsce. Warsaw: Difin, pp. 138-153.
 18. Schweiger D., Walsch J., 1990. Mergers and Acquisitions: An Interdisciplinary View [in:] Rowland K.M., Ferris G. (ed.), Research in Personnel and Human Resource Management. Greenwich: Ct: Jai Press, pp. 143-145.
 19. Sonnenfeld J.A., 2004. Tajemnica znakomitej rady nadzorczej, Harvard Business Review Polska, September, pp. 98-106.
 20. Trocki M., 2004. Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. Warsaw: PWN, p. 83.
 21. West S., Count L., Expatriate family stress. The hidden cost, rejournal.com/may97/expats.htm.
 22. Winn D., 2003. Manipulowanie umysłem. Wrocław: Wydawnictwo UNUS, Biblioteka Moderatora.
 23. Zając Cz., 2009. Barriers of Cultural and organizational integration in international holding groups - nature, scope and remedia measures. Journal of Intercultural Management, Vol. 1, No. 2 November. Łódź - Worcester (USA): Clark University and SWSPiZ, pp. 50-58.
 24. Zając Cz., 2008. Social Problems of Mergers and Acquisitions (M&A) of Enterprises [in:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Herman A., Poznańska K. (ed.), Vol. II. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pp. 381-392.
Cited by
Show
ISSN
2080-0150
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu