BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Kapitał ludzki w kontekście funkcjonowania banku
The Importance of Human Capital in Banking
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 1 (55), s. 85-98, rys., tab., bibliogr. 97-98
Keyword
Motywacje, Kompetencje, Zdrowie, Kapitał ludzki
Motivation, Competences, Health, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kapitał ludzki ma duże znaczenie w bankowości. Jest podstawowym czynnikiem wzrostu efektywności działalności banków. Odmiennie od finansowych i materialnych czynników produkcji, poprzez kształcenie powiększa się i ma praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju. Inwestycje w kapitał ludzki stanowią przesłankę wzrostu efektywności sektora bankowego. Banki powinny więc poszerzać wiedzę i umiejętności pracowników. Pracownicy to kapitał, w który warto inwestować, dzięki szkoleniom i innym formom doszkalania. Troska o pracowników banku i właściwie realizowana funkcja personalna przyczyniają się do uzyskania przewagi konkurencyjnej i osiągnięcia wyznaczonych celów. (abstrakt oryginalny)

Human capital is of crucial importance for the banking sector as it is a key driver of banks' efficiency. Unlike financial and material factors of production, human capital can be enhanced through education and has virtually unlimited growth potential. Investments in human capital can contribute to increased efficiency of the banking sector. Banks should therefore ensure that their employees' knowledge and skills are systematically developed. Employees are an asset in which one needs to invest by providing opportunities for further training. Attention to the needs of personnel, combined with proper management of the human resources function, can help banks to build competitive advantage and to achieve their objectives. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Azembski R. Jak banki motywują pracowników?, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-banki-motywuja-pracownikow-1787120.html, data wejścia:1.03.2012].
 2. Cichy K., Malaga K. 2007 Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i  kapitał społeczny a rozwój lokalny, Warszawa.
 3. Do rozmowy w banku lepiej się przygotować, "Dziennik Gazeta Prawna", artykuł z dnia: 201103-24, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://biznes.gazetaprawna.pl/ /artykuly/499356,do_rozmowy_w_banku_lepiej_sie_przygotowac.html, data wejścia: 15.06.2011].
 4. Edninsson L., Malone M.S. 2001 Kapitał intelektualny, Warszawa.
 5. Efektywność organizacji IT w bankach, Badanie funkcji IT w bankach, edycja pierwsza, KPMG w Polsce, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.kpmg.pl/dbfetch/ /.../badanie_funkcji_it.pdf, data wejścia: 15.06.2011].
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.inwestorwkapitalludzki.pl/ /komunikat/30159/, data wejścia: 15.06.2011].
 7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.inwestorwkapitalludzki.pl/o-programie/, data wejścia: 15.06.2011].
 8. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/ /576385,jakich_menedzerow_firmy_najchetniej_zatrudniaja_w_czasie_kryzysu.html, data wejścia: 01.03.2012].
 9. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ipo.pl/zarzadzanie_w_fir- mie/jakosc/4_poziomy_kapitalu_ludzkiego_w_firmie_592703.html, data wejścia: 01.03.2012].
 10. Levashova L. 2010 Problemy zarządzania kapitałem ludzkim - wyzwania współczesności, Warszawa.
 11. Łyszczarz B., Hnatyszyn-Dzikowska A., Wyszkowska Z., Wpływ zdrowia na wzrost gospodarczy - perspektywa rynku pracy, s.7-8, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.ue .katowice .pl /images /user/File /katedra_ekonomii/B.LYSZCZARZ,A.HNA TYSZYN- DZIKOWSKA,Z.WYSZKOWSKA_Wplyw_zdrowia_na_wzrost_gos-podarczy_-_perspektywa_.pdf, data wejścia: 01.03.2012].
 12. Jarecki W. 2003 Koncepcja kapitału ludzkiego, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Szczecin.
 13. Kowalewski T., Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowaniu banku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/ /zeszyty/Zeszyt7/34_Kowalewski.pdf].
 14. Kunasz M. 2004 Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, [w:] A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: Szanse i  zagrożenia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 15. Mazurkiewicz A. 2010 Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Rzeszów.
 16. Muster R. 2006 Nie kupować motywacji, "Gazeta Bankowa", nr 12.
 17. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2010 roku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.wynagrodzenia.pl].
 18. Piechowiak Ł., Inwestowanie w pracowników może przynieść 50% zysku, Bankier.pl, 201012-28, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.bankier.pl/wiado-mosc/Inwestowanie-w-pracownikow-moze-przyniesc- 50-zysku-2263691.html, data wejścia: 01.03.2012].
 19. Przygodzki Z. 2011 Region wiedzy - wiedza i kapitał ludzki a  rozwój regionu, [w:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M. E. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki-Innowacje-Korporacje transnarodowe, Warszawa.
 20. Rybak M. 2003 Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Warszawa.
 21. Skrabalak M. 2010 Analiza banku, Zarządzanie zmianami, Polish Open University, Wyższa Szkoła Zarządzania, Biuletyn POU, nr 5, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.wsz- pou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p=&strona=biul_bank&nr=39, data wejścia: 15.06.2011].
 22. Stępień K. Znaczenie zarządzania kapitałem ludzkim w procesie fuzji i przejęć we współczesnym sektorze bankowym, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.univ.rzeszow.pl/ /ekonomia/zeszyty/Zeszyt7/13_Stepien.pdf, data wejścia: 14.06.2011].
 23. Szypszak M. 2012 Banki w oczach klientów, "Bank", nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu