BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perliński Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Łączny Paweł (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Końpa Karolina (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Model doboru charakterystyk podsystemu informacji pasażerskiej w punktach wymiany pasażerów na przykładzie systemu komunikacji zbiorowej w Poznaniu
Selection of Features from a Passenger Information System, Relating to Tram Stops, Using the Example of Public Transport in Poznan
Source
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2015, nr 15, s. 217-230, bibliogr. 16 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Keyword
Komunikacja miejska, Transport pasażerski, System komunikacji lokalnej, Logistyka przewozu osób, Przewozy pasażerskie, Zarządzanie transportem
Municipal transport, Passenger transport, Local communication system, Logistics in the transport of persons, Passenger traffic, Transport management
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
W publikacji przedstawiono model doboru charakterystyk podsystemu informacji pasażerskiej w punktach wymiany pasażerów systemu komunikacji zbiorowej. Opracowano kryteria ilościowe i jakościowe oceny przystanków oraz propozycję ich kategoryzacji. Dla poszczególnych kategorii przystanków zaproponowano wyposażenie i rozwiązania w zakresie podsystemu informacji pasażerskiej. Opracowany model i kategoryzacja przystanków mogą być użyteczne dla decydentów zajmujących się podsystemami informacji pasażerskiej w miejskim publicznym transporcie zbiorowym, szczególnie doborem ich charakterystyk i wyposażenia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a model of selecting features for the passenger information system of tram stops in the public transport system. Within this paper, the author has developed quantitative and qualitative criteria, which are helpful to evaluate and to assign tram stops to particular categories. Additional features of the passenger information systems have been suggested for specific categories of tram stops. The developed model and categorization of the tram stops can be useful for decision makers who deal with passenger information systems in public transport, especially in regards to the choice of features of the systems and appropriate equipment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badania i opracowanie planu transportowego aglomeracji poznańskiej. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014-2015, BIT, Millwardbrown S.A., www.plantap.pl/assets/Uploads/Plan-Transportowy-Miasta-Poznania-na-lata-2014-2025.pdf [12.09.2015].
 2. Budynek użyteczności publicznej [definicja], Związek Gmin Wierzyca, www.zgwierzyca.pl/index.php?str=definicje_wazniejszych_pojec [27.09.2015].
 3. Kotas M., Autobusem przez miasto, www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/27583 [10.09.2015].
 4. Mężyk A., Zamkowska S., Podnoszenie jakości usług w przewozach, "Technika Transportu Szynowego" 2004, nr 3, s. 21-27.
 5. Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową TOM I - Część opisowa, oprac. Faber Maunsell Polska, s. 148, Warszawa, marzec 2006, www.siskom.waw.pl/komunikacja/tramwaj-tarchomin/raport-koncowy.pdf [14.10.2015].
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz Dz.U. z 2004 r. nr 109, poz. 1156.
 7. Słownik języka polskiego PWN, hasło: Bezpieczeństwo, www.sjp.pwn.pl/sjp/bezpieczenstwo;2443939. html [17.09.2015].
 8. Smoliński S., Jakość usług przewozowych w ocenie pasażerów kolei - wyniki badań, "Technika Transportu Szynowego" 2004, nr 7, s. 59-61.
 9. Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
 10. Waluś W., ITS w zarządzaniu drogami miejskimi (I) Definicje i funkcje, www.edroga.pl/inzynieria-ruchu/its-w-zarzadzaniu-drogami-miejskimi-i-definicje-i-funkcje-05129658 [9.10.2015].
 11. Wsparcie edukacyjne studentów z niepełnosprawnością ruchową, www.darelearning.eu/pl.niepelno- sprawnosc_ruchowa.html [15.08.2015].
 12. www.idp.org.pl/model-ruchu-poznanskiej-komunikacji-miejskiej-2014/ [14.10.2015].
 13. www.mpk.poznan.pl [8.08.2015].
 14. www.mpk.poznan.pl/bezpieczenstwo/143-instrumenty [24.09.2015].
 15. www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-obslugi-klienta [14.10.2015].
 16. www.ztm.poznan.pl/komunikacja/mapy-i-schematy-sieci/ [14.10.2015].
Cited by
Show
ISSN
1428-7129
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu