BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Furmańczyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
The Cross-cultural Leadership Aspect
Source
Journal of Intercultural Management, 2010, vol. 2, nr 2, s. 67-82, tab., rys., bibliogr. 46 poz.
Keyword
Przywództwo, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wyniki badań
Leadership, Social and cultural condition, Research results
Note
summ.
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
The aim of the article was to present theoretical assumptions and concepts concerning cultural determinants of leadership. While describing the authentic leadership concept's theoretical assumptions and the relationships between an organisation and a culture, the author presented the results of empirical research, conducted in Polish and German enterprises. However, these results did not verify all aspects of the cultural determinants of the authentic leadership phenomenon, and sothey could be perceived as a promising beginning and an inspiration for further research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Avery G.C., 2009. Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków. Warszawa: PWE.
 2. Avolio B.J., Gardner W.L., Walumbwa F.O., 2005. Authentic Leadership Theory and Practice: Origins, Effects and Development. CA: Elsevier, San Francisco.
 3. Avolio B.J., Gardner W.L., Walumbwa F.O., Luthans F., May D.R., 2004. Unlocking the mask: a look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviours. The Leadership Quarterly, Vol. 15, No. 6.
 4. Bartkowiak G., 2003. Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja. Poznań: Wydawnictwa AE.
 5. Bass B.M., Avolio B.J., 1994. Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership. Thousand Oaks: Sage.
 6. Bass B.M., 1990. From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision. Organisational Dynamics, Winter.
 7. Bass B.M., Steidlmeier P., 1999. Ethics, character and authentic transformational leadership. The leadership. The Leadership Quarterly, 10 (2).
 8. Bennis W., Nanus B., 1997. Leaders: Strategies for taking charge. New York: Harper Business.
 9. Blanchard K., 2007. Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji. Warszawa: PWN.
 10. Borkowska S., 1998. Menedżer u progu XXI wieku. Łodź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 11. Bylok F., Cichobłaziński L., 2009. Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 12. Cialdini R., 2001. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 13. Dorfman P.W., 1996. International and cross-cultural leadership research [in:] Punnett B.J., Shenkar O. (Eds.), Handbook for international management research. Oxford: Blackwell.
 14. Gajda J., 2005. Antropologia kulturowa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 15. Gardner W.L., Avolio B.J., Luthans F., 2005. Can you see the real me? A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16.
 16. George W., 2003. Authentic Leadership: Rediscovering the secrets of creating lasting value. San Francisco: Jossey-Bass.
 17. Gesteland R.R., 2000. Różnice kulturowe w biznesie. Warszawa: PWN.
 18. Greń J., 1976. Statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
 19. Griffin R.W., 2001. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 20. Hall E.T., Hall M.R., 1990. Understanding Cultural Differences. New York: Intercultural Press.
 21. Harter J.K., Schmidt F.L., Hayes T.L., 2002. Business-unit level relationship between employee satisfaction, employee engagement and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87.
 22. Hofstede G., Hofstede G.J., 2007. Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
 23. Hofstede G., 1980, 2000. Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
 24. House R.J., Wright N.S., Aditya R.N., 1997. Cross-cultural research on organizational leadership: A critical analysis and a proposed theory [in:] Earley P.C., Erez M. (Eds.), New perspectives on international industrial/organizational psychology. San Francisco: Jossey-Bass.
 25. Hunt J.W., 1981. Applying American behavioural science: Some cross-cultural problems. Organisational Dynamics, Summer.
 26. Jachnis A., 2008. Psychologia organizacji. Warszawa: Difin.
 27. Jung D.I., Bass B.M., Sosik J.J., 1995. Bridging leadership and culture: A theoretical consideration of transformational leadership and collectivistic cultures. Journal of Leadership Studies, 2.
 28. Koźmiński A.K., Jemielniak D., 2008. Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 29. Koźmiński A.K., 2005. Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWN.
 30. Locke E.A., Kirkpatrick S.A., 1991. Leadership: Do Traits Matter. Academy of Management Executive.
 31. Lowe E.A., 1981. Culture's consequences: international differences in work-related values. Journal of Enterprise Management, 3(3).
 32. Luthans F., Avolio B.J., 2003. Authentic leadership: A positive development approach [in:] Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (Eds.), Positive organizational scholarship. San Francisco: Barrett-Koehler.
 33. Maxwell J.C., 1994. Być liderem. Warszawa: Medium.
 34. Nishiyama K., 2000. Doing business with Japan: successful strategies for intercultural communication. Honolulu: University of Hawai'i Press.
 35. Schulman M., 2002. How we become moral: the sources of moral motivation [in:] Snyder C.R., Lopez S.J. (Eds.), Handbook of Positive Psychology. Oxford: Oxford University Press.
 36. Seligman M.E., 2002. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfilment. New York: The Free Press.
 37. Shane S.A., 1993. Cultural influences on rates of innovation. Journal of Business Venturing, 7.
 38. Smith P.B., 2002. Culture's consequences: Something old and something new. Human Relations, 55(1).
 39. Stogdill R.M., 1974. Handbook of leadership: A survey of the literature. New York: Free Press.
 40. Sułkowski Ł., 2002. Kulturowa zmienność organizacji. Warszawa: PWE.
 41. Terry R.W., 1993. Authentic Leadership: Courage in Action. San Francisco: Jossey-Bass.
 42. Trandis H.C., 1982. Review of culture's consequences: international differences in work-related. Human Organisation, 1 (41).
 43. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., 2002. Siedem wymiarów kultury, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 44. Villani S., 1999. Are you Sure You're Principal? On being an Authentic Leader. CA: Corwin Press, Thousand Oaks.
 45. Yukl G.A., 2006. Leadership in Organizations. Upper Saddle River. New York: Prentice-Hall.
 46. Zeleznik A., 2005. Menedżerowie i liderzy. Czym różnią się od siebie? [in:] Przywództwo. Gliwice: Helion.
Cited by
Show
ISSN
2080-0150
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu