BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łupicka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. potrzeba uściślenia versus bogactwo ujęć paradygmatycznych jako wartość
Paradigms in Management Sciences. the Need for Specifying (there is Something Missing Here) Versus the Variety of Paradigmatic Perspectives as the Value
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 1, s. 18-33, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Ekonomia behawioralna, Teoria agencji, Teoria perspektywy
Behavioral economics, Agency theory, Prospect theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie prezentacji wybranych poglądów i teorii z zakresu nauk ekonomicznych pod kątem ich przydatności do rozważań na temat wpływu nowych obszarów w zarządzaniu( sprawowanie władzy, wykorzystanie zasobów organizacji, sieciowość, koordynacja działań, rozwój technologii informatycznych) i potrzebę tworzenia nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present selected ideas in the field of economic science from the point of view of their usefulness in considerating the influence of new areas in management (exercising power, using the resources of the organization, networking, coordination of activities, development of IT technologies) on the relationships between firms. The selected views of economic schools and their usefulness for creating the paradigms of management sciences are described (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burrel, G., Morgan, G., 1979, Socjological Paradigms and Organizational Analisis: Elements of the Sociology of a Corporate Life, Heinemann, London.
 2. Castells, M., 2007, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Ciesielski, M.,2012 Magia słowa w subdyscyplinach nauk o zarządzaniu , Przegląd Organizacji, nr 5.
 4. Demsetz H., 1978, Industry Structure, Market Rivalry and Public Policy, Journal of Law and Economics, vol. 16, no. 1.
 5. Gorynia, M., 2000, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Groonross, Ch.,1996, Relationship Marketing: Strategic and Tactical Implications, Management Decision, vol. 34, no. 3.
 7. Logan, M.S., 2000, Using Agency Theory to Design Successfull Outsourcing Relationships, The International Journal of Logistics Management, vol. 11, no. 2.
 8. Noga, A., 1993, Dominacja a efektywna konkurencja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 9. Noga, A., 1993, Dominacja a efektywna konkurencja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Noga, A., 2009, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 11. Polowczyk, J., 2012, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Rudnicki, R., Słobosz, J., 2008, Zintegrowane zarządzanie ryzykiem - luksus czy konieczność, Risk Management Consulting.
 13. Stigler, G.J., 1982, The Economists and the Problem of Monopoly, American Economic Review, May.
 14. Sułkowski, Ł., 2012, Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 15. Szymusiak, H.,2012, Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 16. Wach, K., 2010, Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, MPRA Paper, nr 31610 http://mpra.ub.uni-muenchem. de/31610/ [dostęp: grudzień 2015].
 17. Williamson, O.E., 1985,The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, New York.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.1.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu