BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakonis Aneta (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania)
Title
Culture of Japanese Organization and Basic Determinants of Institutional Economy
Source
Journal of Intercultural Management, 2009, vol. 1, nr 2, s. 90-104, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Ekonomia instytucjonalna, Japoński model gospodarki, Kultura organizacyjna
Institutional economics, Japanese economic model, Organisational culture
Note
summ.
Abstract
This article presents the basic foundations of an institutional economy, using the Japanese economic system as an example. This is the basis for the development of characteristic organizational culture which the Japanese economic progress is built on. The article presents basic assumptions of the institutional economy using some Japanese economic organizations as examples. The organizational culture has been presented on such a base in the studies by K. Konecki, I. Nonanaka and H. Takeuchi. They describe the cultural foundations of the Japanese society which is an interesting example of institutionalism. (original abstract)
Bibliography
Show
 1. Fukuyama F., 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa - Wrocław: PWN.
 2. Hardt Ł., 2000. Problem powstania i funkcjonowania systemu rynkowego z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. Rubikon, No. 4(11).
 3. Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje, Warszawa: PWE.
 4. Humpden-Turner Ch., Trompenaars A., 2003. Siedem kultur kapitalizmu, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 5. Konecki K. 1992. W japońskiej fabryce. Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębiorstwa. Łódź: ISUŁ.
 6. Kuderowicz Z. (red.), 2002. Filozofia XX wieku. Warszawa: WP.
 7. Landreth H., Colander D.C., 2008. Historia Myśli Ekonomicznej. Warszawa: PWN.
 8. Lash Ch., 1997. Bunt elit. Kraków: Platan.
 9. Liebowitz S.J., Margolis S.E., 2000. Path Dependence, Lock-In and History, Journal of Law, Economics, and Organization, No. 11, pp. 205-226.
 10. Morgan G., 1997. Obrazy organizacji. Warszawa: PWN.
 11. Nonaka I., Takeuchi H., 1995. The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press.
 12. Nonaka I., Takeuchi H., 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Warszawa: POLTEX.
 13. Pawłowska A., 2001. Organizacja w społeczeństwie informacyjnym [in:] L.H. Haber (ed.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Kraków.
 14. Shein E.H., 1986. Organizational Culture and Leadership. San Francisco-London: Jossey-Bass.
 15. Sztompka P., 2002. Socjologia, Kraków: ZNAK.
 16. Zbiegień-Maciąg L., 2002. Kultura w organizacji. Warszawa: PWN.
 17. Veblen T., 1971. Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: PWN.
 18. [www.exporter.pl]
 19. [www.wikipedia.pl]
Cited by
Show
ISSN
2080-0150
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu