BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chibowski Piotr (Politechnika Warszawska), Izdebski Waldemar (Politechnika Warszawska), Laskowska Elwira (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Makarchuk Oksana (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev), Skudlarski Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zaika Svetlana Aleksandrovna (Kharkiv Petro Vasilenko National Technical University of Agriculture, Ukraina), Zając Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Title
Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwoju sektora biopaliw transportowych
Condition and Prospects of Oilseed Production in Poland and Ukraine in the Context of the Development of Biofuels for Transport
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 60-70, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Biopaliwa, Rzepak, Produkcja roślinna
Biofuels, Rape (plant), Crop production
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstract
W opracowaniu dokonano analizy stanu i perspektyw produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie. W Polsce podstawową roślina oleistą jest rzepak, natomiast na Ukrainie dominuje słonecznik. Znaczny udział w strukturze upraw oleistych na Ukrainie oprócz słonecznika zajmują rzepak oraz soja. Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie odnotowano wzrost produkcji roślin oleistych. W Polsce stan ten wynika ze wzrostu popytu na surowce do produkcji biopaliw, natomiast na Ukrainie wzrost ten jest związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na nasiona roślin oleistych na rynkach światowych. Sektor biopaliwowy na Ukrainie znajduje się w początkowej fazie rozwoju i nie ma on istotnego wpływu na produkcję roślin oleistych w tym kraju. Dostrzegalny jest natomiast wpływ sektora biopaliw w krajach Unii Europejskiej na produkcję roślin oleistych i olejów roślinnych na Ukrainie. Sektor biopaliwowy w Polsce będzie odgrywał istotne znaczenie dla rozwoju produkcji rzepaku. W przypadku Ukrainy w związku z przyjętym ustawodawstwem o rozwoju OZE, w tym sektora biopaliw może w dalszej przyszłości nastąpić wzrost wewnętrznego zapotrzebowania na nasiona z roślin oleistych. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the state of and prospects for oilseed production in Poland and Ukraine. Rapeseed is the basic oil plant in Poland, and sunflower dominates in Ukraine. In addition to the sunflower, rape and soya take a significant share in the structure of oilseeds in Ukraine. We saw an increase in oilseed production both in Poland and Ukraine. In Poland, the situation is due to the increase in demand for raw materials for biofuel production, while in Ukraine the increase is associated with an increased demand for oilseeds for the global markets. The biofuel industry in Ukraine is in the early stage of development and has no significant impact on the production of oilseeds in the country. However the European Union sees the impact of biofuels sector, which used oilseeds and vegetable oils from Ukraine. The biofuel industry in Poland will play a significant role in the development rapeseed production. In connection with the adopted legislation on renewable energy development in the biofuel sector in the case of Ukraine may face an increase in internal demand for seeds of oilseeds in the longer term. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonjuk, O.P. (2014). Analiz tendencji vyrobnictva ta pereborki nasinnja soniashniku v Ukraini. Ekonomika Harrchovoj Promyslovosti Nr 1 (21), 51-53.
 2. Czerwenko, G., Dubnewycz, J. (2014). Produkcja oraz rynek rzepaku na Ukrainie i jego perspektywy. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 105, 67-74.
 3. EU Oilseeds trade 2011/12 AGRI C 5 Management Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets 20 December 2012. Pobrane luty 2014 z: http://ec.europa.eu/agriculture/ cereals/trade/oilseeds/2011-12_en.pdf.
 4. EU Biofuels Annual 2014. Pobranoe październik 2015 z: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-28_7-3-2014.pdf.
 5. GUS: Rocznik statystyczny rolnictwa, Warszawa (wydania 2007-2014).
 6. GUS: Wyniki produkcji roślinnej, Warszawa (wydania 2006-2015).
 7. Gzyra, Z. (2014). Zagrożenia na rynku biopaliw. Działalność Koalicji Na Rzecz Biopaliw. X Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych "Rzepak i rośliny białkowe - produkcja, system obrotu i wykorzystanie", Międzynarodowe Targi Poznańskie, 31 styczeń 2014, Poznań.
 8. FAO: Hamuje światowy popyt na biodiesel. Pobrane październik 2015 z: http://www.kib.pl/index.php/aktualnosci/590-fao-hamuje-swiatowy-popyt-na-biodiesel.
 9. FEDIOL Raport: Food, Feed and Fuels a Snapshot. Pobrane październik 2015 z: http://www.fediol.be/data/1364982700A%20snapshort_brochure_FINAL.pdf.
 10. FEDIOL Raport. Pobrane październik 2015 z: http://www.fediol.be/web/evolution%201980%20_%202014/1011306087/list1187970161/f1.html.
 11. Gołębiewska, U. E. (2013). Przyczyny i skutki produkcji rzepaku na cele energetyczne. Roczniki Naukowe SERiA tom XV, Z. 5, 85-89.
 12. Izdebski, W., Skudlarski, J., Zając, S. (2014). Wykorzystanie surowców pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw transportowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA T. 16 Z. 2, 93-97.
 13. Kuś, J. (2006). Uwarunkowania i możliwości zwiększenia produkcji rzepaku na cele energetyczne. Nasz Rzepak. (Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku), Nr 11, 30-34.
 14. Mykolajenko, T. 2015: Motorni biopalyva - energonezaleznist ta tochka rostu Ukrainskoj ekonomiki. V Mizdunaridnyj investicijnyj biznes-forum z pitan energoefektivnosti vidnovljuvanoj energetyki. 10-13 listpada 2015, Kijev, Ukraina. Pobrane styczeń 2016 z: http://saee.gov.ua/sites/default/files/Mykolaenko.pdf.
 15. Oil crops for production of advanced biofuels. Pobrane październik 2015 z: http://www.biofuelstp.eu/oil_crops.html.
 16. Raport OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024. Pobrane styczeń 2016 z: http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf.
 17. Rosiak, E., Łopaciuk, W., Krzemiński, M. (2011). Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych. IERiGŻ, Warszawa.
 18. Rosiak, E. (2012). Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce na tle rynku światowego. Roczniki Naukowe SERiA tom XIV, Z. 6, 50-54.
 19. Rosiak, E., (2014). Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego tom 14 (XXIX), Z. 1, 86-96.
 20. Sunflower Statistic. Pobrane wrzesień 2015 z: http://www.sunflowernsa.com/stats/world-supply/.
 21. Szymańska, M. (2014). Rzepak co przyniesie nowy sezon. Pobrane styczeń 2016 z: http://www.tygodnikrolniczy.pl/articles/ekonomika/rzepak-co-przyniesie-nowy-sezon.
 22. Ukrain Oilseeds and Products Annual GAIN Report - UP1417 - Oilseeds and Products Annual Report 2014. Pobrane październik 2015 z: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Oilseeds%20and%20Products%20Annual_Kiev_Ukraine_4-29-2014.pdf.
 23. UKRSTAT: Crop production of Ukraine. Statistical Yearbook, (roczniki 2005-2014) Kyiv.
 24. UKRSTAT: Zbiranija silskohosodarskih kultur ta provedenija inshyh polovih robit. Pobrane styczeń 2016 z: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.
 25. Zaika, S.A. (2011). Analiz ta ocinka rozvitku vyrobnictva nasinia ripaku v Ukraini. Maszynopis. Institute of Business and Management, Kharkiv Petro Vasilenko National Technical University of Agriculture, Ukraina.
 26. Zentkova, I., Cvenrosova, E. (2013). The utilization of rapeseed for biofuels production in the EU. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development Vol. 2, Nr 1, 11-14.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu