BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany w produkcji kwiaciarskiej w Polsce i wybranych krajach świata
The Changes in Floricultural Production in Poland and Selected Countries Worldwide
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 95-106, tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Przemysł kwiatowy, Produkcja roślinna
Flower industry, Crop production
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Świat
Poland, World
Abstract
Celem pracy jest analiza zmian w światowej produkcji kwiaciarskiej jako jednej z przesłanek w ocenie dalszego jej rozwoju w Polsce. Badania pokazują, iż w ostatnich dwóch dekadach miał miejsce dalszy rozwój tej produkcji, ale towarzyszyły mu wyraźne zmiany w relacjach między gałęziami kwiaciarstwa i grupami roślin w poszczególnych krajach, prowadzące do zmian w strukturze geograficznej produkcji. Przede wszystkim następuje wycofywanie się krajów rozwiniętych z produkcji pod osłonami, szczególnie kwiatów ciętych, a jednocześnie jej rozwój w krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej, z przeznaczeniem na eksport. W krajach rozwiniętych wzrasta znaczenie produkcji roślin doniczkowych i szkółkarstwa ozdobnego, ale widoczne jest spowolnienie wzrostu areału upraw, co może wskazywać na stopniowe nasycanie się popytu wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the changes in the floricultural production in the world as one of the points to evaluate its future development in Poland. Studies show the further growth of floriculture in the world in the last two decades, accompanied by a marked changes in the relations between the branches of floriculture and plant groups in different countries, leading to changes in the geographical structure of production. First of all, the withdrawal from production under cover in the developed countries dynamically occurs, mostly cut flowers, and the development of this production in African countries and Latin America for export is observed. In developed countries, the increasing importance of pot plants and ornamental nursery production is visible, however with slowing acreage growth, which may indicate a gradual saturation of the domestic demand. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AIPH - International Statistics Flowers and Plants. Institut fur Gartenbauokonomie der Universitat Hannover, 1996, 2000, 2004, 2007, 2010, 2012.
 2. Bieńkowska, J. (2010). Poszukiwanie metod skutecznego motywowania pracowników. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 234: 397-407.
 3. Bent, E. (2003). China - WTO and beyond: Possibilities. FloraCulture International. April: 11-12. Pobrano sierpień 2005 z www.floraculture.eu/.
 4. Benschop, M., Kamenetsky, R., Le Nard, M., Okubo, H., de Hertogh, A. (2010). The global flower bulb industry: Production, Utilization, Research. Horticultural Reviews vol. 36: 3-10. Pobrano czerwiec 2012 z: https://books.google.pl.
 5. Consumer Trends Cut Flowers in the United States. 2010. International Markets Bureau. Market Indicator Report. Pobrano marzec 2012 z: http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/5648-eng.htm.
 6. Evers, B., Amoding, F., Krishnan, A.( 2014). Social and economic upgrading in floriculture global value chains: flowers and cuttings GVCs in Uganda. Capturing the Gains, Working Paper 42 :4-19. Pobrano listopad 2015 z: http://www.capturingthegains.org/pdf/ctg-wp-2014-42.pdf.
 7. Goldfain, K. (2006). The African marketplace. FloraCulture International. Nov./December: 28. Pobrano październik 2007 z: www.floraculture.eu/.
 8. Gołos, J. (2009). Kwiaty - uczucia, dyplomacja, biznes. (w:) Niech żyją kwiaty w wazonie. Red. Łukaszewska A., Wydawca DRUKROL, Kraków: 15-21.
 9. Gray, D. (2003). Floriculture in East Africa. FloraCulture International, November: 21-27. Pobrano sierpień 2005 z: www.floraculture.eu/.
 10. Gray, D. (2008). Kenya marches on... FloraCulture International, May: 36-37. Pobrano marzec 2009 z: www.floraculture.eu/.
 11. Green, D. (2010). Ethiopian flower export's 97 % value reaches Ethiopia. Pobrano czerwiec 2012 z: www.ethiopanreview.com/content/29573.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu