BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kramarz Paulina (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Uwarunkowania i ekonomiczne znaczenie produkcji ziarna kakaowca w krajach Afryki Zachodniej
Determinants and Economic Significance of Cocoa Production in West Africa Region
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 142-148, tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Używki, Produkcja roślinna
Substances, Crop production
Note
streszcz., summ.
Country
Afryka Zachodnia, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria
West Africa, Ghana, Ivory Coast, Nigeria
Abstract
Kraje Afryki Zachodniej takie jak Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej należą do największych światowych producentów i eksporterów ziarna kakaowca z łącznym udziałem przekraczającym 50% światowego eksportu. Zmienność wielkości produkcji w zależności od warunków klimatycznych i wewnętrznych problemów politycznych w gospodarkach uzależnionych od eksportu kakao, może stanowić przyczynę wahań koniunktury gospodarczej. Jednocześnie produkcja i obrót ziarnem kakaowca stanowi podstawę budowania strategii rozwoju tych terenów. Celem artykułu była analiza ekonomicznego znaczenia produkcji ziarna kakaowca w krajach Afryki Zachodniej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to describe economic significance of cocoa production in West Africa region. West African countries are the leading world's producers of cocoa beans. Share in world merchandise trade of Ghana and Cote d'Ivoire exceeds 50%. Yields variability (susceptible of disease and changing weather conditions) can wield influence on economic situation in mentioned countries. However cocoa trade is ceaselessly the basis of economic development in this region. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adepoju, A. (2005). Migration in West Africa. Global Commission on International Migration. Pobrano październik 2015 z: http://iom.ch/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/gcim/rs/RS8.pdf.
 2. Asante-Poku, A., Angelucci, F. (2013). Analysis of incentives and disincentives for cocoa in Ghana. Technical notes series. MAFAP, FAO, Rome. Pobrano październik 2015 z http://www.fao.org/3/a-at551e.pdf.
 3. Bitty, A. E., Gonedele, Bi S., Koffi Bene J. C, Kouassi P. K., McGraw W. S. (2015). Cocoa farming and primate extirpation inside Cote d'Ivoire's protected areas. Tropical Conservation Science. Vol.8(1): 95-113 Pobrano październik 2015 z: http://tropicalconservationscience.mongabay.com/content v8/tcs_v8i1_95-113_Bitty.pdf.
 4. Cadoni, P. (2013). Analysis of incentives and disincentives for cocoa in Nigeria. Technical Notes Series. MAFAP,FAO, Rome. Pobrano październik 2015 z: http://www.fao.org/3/a-at586e.pdf.
 5. CIA (2006-2014). The World Factbook. Pobrano październik 2015 z: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/.
 6. Díaz Pérez, V., Pohlan, H. A. J. (2010). Growth and production of cacao [in:] Encyclopedia of Life Support Systems. Eolls Publishers Company Limited. Pobrano październik 2015 z: http://www.eolss.net/samplechapters/c10/e1-05a-43-00.pdf.
 7. Dobosiewicz, Z. (1977). Geografia ekonomiczna Afryki. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Economic Partnership Agreement with West Africa - Facts and figures. [2015]. European Commission. Pobrano październik 2015 z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152694.pdf.
 9. FAOSTAT. (1960-2012). FAO Statistics division. Pobrano październik 2015 z: http://faostat3.fao.org/download/T/TP/E.
 10. Hollinger, F., Staatz, J. M. (2015). Agricultural Growth in West Africa. Market and policy drivers. FAO, African Development Bank, ECOWAS. Pobrano październik 2015 z: http://www.fao.org/3/a-i4337e.pdf.
 11. International Trade Centre. (2001). Cocoa. A guide to trade practices. WTO, Geneva. Pobrano październik 2015 z: http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Cocoa%20-%20A%20Guide%20to%20Trade%20Practices%20English.pdf.
 12. Kolavalli, S., Vigneri, M. (2011). Cocoa in Ghana: Shaping the Success of an Economy. [w:] Chuhan-Pole P., Angwafo M. Yes, Africa Can: success stories from a dynamic continent. The World Bank. Pobrane październik 2015 z: http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/258643-1271798012256/Ghana-cocoa.pdf.
 13. McIntyre, J. (2001). Reforming The Cocoa Marketing and Pricing System in Cote d'Ivoire. The World Bank. Pobrane październik 2015 z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.5763&rep=rep1&type=pdf.
 14. Mohammed, D., Asamoah, D., Asiedu-Appiah, F. (2012). Cocoa Value Chain - Implication for the Smallholder Farmer in Ghana. Southwest Decision Sciences Institute. Pobrane październik 2015 z: http://www.swdsi.org/swdsi2012/proceedings_2012/papers/Papers/PA157.pdf.
 15. Nwachukwu, I. N., Agwu, N., Nwaru, J., Imonikhe, G. (2010). Competitiveness and determinants of cocoa export from Nigeria. Report and Opinion. Marsland Press. Pobrane październik 2015 z: http://www.sciencepub.net/report/report0207/08_3470report0207_51_54.pdf.
 16. Ould, D., Jordan, C., Reynolds, R., Loftin, L. (2004). The Cocoa Industry in West Africa. A History of Exploitation. Anti-Slavery International,London. Pobrano październik 2015 z: http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2008/c/cocoa_report_2004.pdf.
 17. Podbielkowski, Z. (1992). Rośliny użytkowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 18. Regional Agricultural Policy for West Africa. [2008]. ECOWAS Commission. Pobrano październik 2015 z: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/01_ANG-ComCEDEAO.pdf.
 19. Wrigley, G. (1977). Rolnictwo tropikalne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 20. WTO (2010-2013). Statistics database. Trade profiles. Pobrano październik 2015 z: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Language=E.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu