BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybysz Marzena A. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Popis Edyta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Konarska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sakowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Produkcja oraz handel wybranych warzyw będących głównym źródłem karotenoidów w Polsce i na świecie
Production and Trade of Selected Vegetables are the Main Source of Carotenoids in Poland and in the World
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 211-223, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Warzywa, Warzywnictwo, Handel, Produkcja, Eksport, Import
Vegetables, Vegetable farming, Trade, Production, Export, Import
Note
streszcz., summ.
Abstract
Warzywa takie jak marchew i pomidory spożywane są od wielu lat. Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów o ich właściwościach prozdrowotnych oraz modzie na zdrową żywność ich spożycie, a co za tym idzie produkcja oraz powierzchnia upraw może się zwiększać. W pracy scharakteryzowano wybrane warzywa będące głównym źródłem karotenoidów (marchew i pomidory), określono światową oraz polską produkcję tych warzyw w latach 2009-2013 (dane dla świata) oraz w latach 2000-2013 (dane dla Polski), a także przedstawiono rynek tych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem największych globalnych eksporterów i importerów analizowanych warzyw. Ponadto zobrazowano handel marchwią i pomidorami w Polsce w latach 2000-2012 w ujęciu ilościowym i wartości ocen. Wskazano również głównych partnerów Polski w handlu zagranicznym tymi produktami w 2012 r. (abstrakt oryginalny)

Vegetables such as carrots and tomatoes are eaten for many years. The increasing consumer awareness of their pro-health properties and the fashion for healthy food, may cause higher consumption, production and acreage cultivation of these vegetables. The study characterizes the selected vegetables, that are a major source of carotenoids (carrots and tomatoes), in terms of global and Polish production in the years 2009 to 2013 (data for the world) and in the years 2000 to 2013 (data for Polish), and presents the market for these products with a focus on major global exporters and importers of analyzed vegetables. In addition, also carrots and tomatoes trade in Poland in the years 2000 - 2012 were presented in terms of volume and value assessments. Its also identifies the major partners in the Polish foreign trade in those products in 2012. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Britton, G. (1995). Structure and properties of carotenoids in relation function. Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 9, 1551-1558.
 2. EUROSTAT (2012). Statistical Office of the European Union. Pobrano listopad 2015 z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 3. FAOSTAT (2012). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Pobrano listopad 2015 z: http://faostat3.fao.org/home/E.
 4. Fresh-Market. Pobrano październik 2015 z: http://www.fresh-arket.pl/owoce_i_warzywa/warzywa/skup_marchwi/handel_marchwia_polska_w_ue_w_2012_r,p1672713301.
 5. Gertig, H., Przysławski, J. (2007). Bromatologia: zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 6. Hasło ogrodnicze. Pobrano październik 2015 z: http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=427.
 7. Kączkowski, J. (1992). Biochemia roślin. Tom I: Przemiany typowe. Wyd. V zmienione. PWN, Warszawa.
 8. Mohanty, I., Joshi, S., Trivedi, D., Srivastava, S., Gupta, S.K. (2002). Lycope prevents sugar-induced morphological changes and modulates antioxidant status of human lens epithelial cells. British Journal of Nutrition, 88, 347-354.
 9. Ogrodinfo.pl. Pobrano październik 2015 z: http://www.ogrodinfo.pl/warzywa-polowe/czy-marchew-musi-bycpomaranczowa.
 10. Ogrodinfo.pl 2. Pobrano październik 2015 z: http://www.ogrodinfo.pl/aktualnosci/warzywa-polowe/zbiorymarchwi-ukraina-przed-polska.
 11. Stahl, W., Sies, H. (2003). Antioxidant activity of carotenoids. Molecular Aspects of Medicine, 24, 345-351.
 12. Stahl, W., Sies, H. (2005). Bioactivity and protective effects of natural carotenoids. Biochimica et Biophysica Acta, 1740, 101-107.
 13. Strefa AGRO. Pobrano październik 2015 z: http://www.podlaskie.strefaagro.pl/artykul/produkujemy-corazwiecej-pomidorow-zajmujemy-7-miejsce-w-ue.
 14. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu