BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzan Tadeusz (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Problemy techniczne nowej hali logistycznej z budynkiem biurowym - studium przypadku
Technical problems with the new logistical hall with office bulding
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 731-736, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo obiektów, Budownictwo, Studium przypadku
Objects' safety, Construction sector, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzono oględziny hali logistycznej i budynku biurowego. W budynku biurowym wystąpiły spękania ścian nośnych i stropu piętra . Opisano większe rodzaje spękań budynku na linii geotechnicznej zachodniej i wschodniej. Więcej i większe spękania wystąpiły w budynku na linii geotechnicznej zachodniej. Są to grunty o mniejszej nośności. W związku z różnym rodzajem gruntu pod fundamentami występuje nierównomierne osiadanie fundamentów. Jest to przyczyną spękania ścian nośnych i działowych . Artykuł zakończono wnioskami dla projektanta. Po wnioskach zamieszczono streszczenie. (abstrakt oryginalny)

A visual inspection of the logistics Hall and office building. In an office building there were cracks bearing walls and ceiling floor. Describes the major types of cracks of the building on the Western and Eastern geotechnical line. More and larger cracks occurred in a building on the Geotechnical West line. This is the land of a smaller capacity. In view of the different nature of the land under the foundations there is uneven settling of foundations. This is the cause of the cracks bearing walls and partitions. The article was completed applications for the designer. After the applications are abstract. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Projekt budowlany zamienny, nr 467-Z/2008 z dnia 14.08.2008r. , Sp z o.o. Od poniedziałku do piątku, Wrocław,2008.
  2. Szcześniak J. Orzeczenie tech. dotyczące przyczyn zawilgocenia obiektu. Wrocław, 9. 2012
  3. Polska Norma PN-B-02479:1998., Dokumentowanie geotechniczne.
  4. Dokumentacja geotechniczna podłoża pod projektowana halę przemysłową w miejscowości Błonie, Spółka GEOSTANDARD Przedsiębiorstwu Podstawowych Badań i Robót Geotechnicznych.Sp. z o. o., sierpień 2006r., Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu