BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kułażyński Marek (Politechnika Wrocławska), Kaczmarczyk Jan (Politechnika Wrocławska), Fałtynowicz Hanna (Politechnika Wrocławska)
Title
Magazynowanie gazów energetycznych na sorbentach
Study on activated carbons of coconut shells for energetic gas storage
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 271-276, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Biogaz, Magazynowanie, Gospodarka magazynowa, Energetyka
Biogas, Storage, Inventory management, Energetics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Spreparowano i scharakteryzowano węgle aktywne (WA) ze skorup kokosa, pod kątem ich wykorzystania, jako wypełnienia w zbiornikach paliwowych pojazdów zasilanych metanem. Dla otrzymanych sorbentów zbadano wpływ stopnia aktywacji, podczas aktywacji fizykochemicznej parą wodną, oraz temperatury, pod- czas aktywacji chemicznej KOH, na strukturę porowatą oraz pojemność sorpcyjną względem metanu. Aktywacja KOH pozwoliła na otrzymanie mikroporowatych sorbentów, o dobrze rozwiniętej powierzchni wewnętrznej (do 1650 m 2/g), które adsorbowały do 33 g/kg metanu pod ciśnieniem 93 kPa, a odwracalność adsorpcji wynosiła do 93%.(abstrakt oryginalny)

Activated carbons of coconut shells were obtained, characterized and examined as potential methane adsorbent in CNG car tanks. Impact of burn-off, during physicochemical steam activation, and temperature, during chemical KOH activation, on porous texture of obtained activated carbons and their methane sorption capacity were studied. Adsorbents obtained in the course of KOH activation had the most developed porous texture (S BET, 1650 m 2 /g), the biggest sorption capacity of methane (33 g/kg) under the pressure of 93 kPa and reversibility of adsorption up to 93%.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Lozano-Castello D., Alcaniz-Mongea J., de la Casa-Lillob M.A., Cazorla-Amorosa D., Linares-Solano A.: Advances in the study of methane storage in porous carbonaceous materials, 'Fuel' 81, s. 1777-1803, 2002.
 2. Bielaczyc P., Szczotka A., Woodburn J.: A comparison of the exhaust emissions of a vehicle fuelled with petrol and CNG in turn, 'Logistyka' No. 6/2014, s. 1906-1915.
 3. Błażejewski W., Gąsior P., Kaleta J., Kułażyński M.: Magazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwa do silnika spalinowego, Politechnika Wrocławska, 2014.
 4. Esteves I.A.A.C., Lopes M.S.S., Nunes P.M.C., Mota J.P.B.: Adsorption of natural gas and biogas components on activated carbon, 'Sep. Purif. Technol.' 62, s. 281-296, 2008.
 5. Cook T.L., Burchell T.D., in: Carbon Materials for Advanced Technologies, Per-gamon Press, 1999.
 6. Biloe S., Goetz V., Guillot A.: Optimal design of an activated carbon for an ad-sorbed natural gas storage system, 'Carbon' 40, s. 1295-1308, 2002.
 7. Menon V.C., Komarneni S.: Porous Adsorbents for Vehicular Natural Gas Storage: A Review, 'J Porous Mater' 5, s. 43-58, 1998.
 8. Furakawa H., Yaghi O.M.: Storage of Hydrogen, Methane, and Carbon Dioxide in Highly Porous Covalent Organic Frameworks for Clean Energy Applications, 'JACS' 131, s. 8875-8883, 2009.
 9. Fałtynowicz H., Kaczmarczyk J., Kułażyński M.: Węgle aktywne z odpadowych łupin jatrofy przeczyszczającej (Jatropha curcas L.), 'Przemysł Chemiczny' DOI: 10.15199/62.2015.1.XX (w druku).
 10. Ioannidou O., Zabaniotou A.: Agricultural residues as precursors for activated car-bon production-A review, 'Renew. Sust. Energ. Rev.' 14, s. 1966-2005, 2010.
 11. Mohamed A.R., Mohammadi M., Darzi G.N.: Preparation of carbon molecular sieve from lignocellulosic biomass: A review, 'Renew. Sust. Energ. Rev.' 11, s. 1591-1599, 2007.
 12. Molina-Sabio M., Gonzalez M., Rodriguez-Reinoso F., Sepulveda-Escribano A.: Effect of steam and carbon dioxide activation in the micropore size distribution of activated carbon, 'Carbon' 34, s. 505-509, 1996
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu