BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dybcio Paweł (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Barnat Wiesław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Simiński Przemysław (Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej), Szczęśniak Grzegorz (Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.)
Title
Symulacja numeryczna lekkiego panelu ochronnego dla pojazdów specjalnych przeciw improwizowanym urządzeniom wybuchowym IED
Numerical simulation of lightweight protective panel for special vehicles against IED
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 803-810, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Sprzęt wojskowy, Transport specjalny, Bezpieczeństwo w transporcie
Military equipment, Special transport, Transport safety
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej oddziaływania Improwizowanego Urządzenia Wybuchowego na poziomie 1 według STANG 4569 na złożony panel ochronny. Panel zbudowano z warstwy stali Armox500T oraz warstwy wykonanej z włókien polietylenowych Dyneema® HB50. Symulację wykonano przy użyciu oprogramowania LS-DYNA. Oddziaływanie wybuchu modelowano metodą CONWEP. Modele konstytutywne uzupełniono współczynnikami wyznaczonymi podczas identyfikacyjnych badań eksperymentalnych materiałów. Walidację modelu przeprowadzono w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych podczas prób poligonowych. Uzyskanodobrązgodnośćwynikówobliczeń z danymieksperymentalnymi. (abstrakt oryginalny)

In this paper some numerical simulation results of IED level 1 threat impact on protective panel are showed. The panel was a made of Armox500T steel and Dyneema® HB50 polyethylene. Simulation was conducted using LS-DYNA. Blast phenomenon was modelled using CONWEEP function. Constitutive models were prepared using coefficients determined during experimental investigation of mechanical properties. Validation was based on field test results. Good agreement between numerical and experimental data was obtained. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO. 2014.
  2. Saska Piotr, Klimentowski Franciszek i Kowalczyk Piotr. Charakterystyka improwizowanych urządzeń wybuchowych stosowanych w konflikcie irackim. Zeszyty Naukowe WSOSL. 2008, 1, strony 41-57.
  3. UA.NATO STANAG 4569.: NATO, 2004.
  4. Publication Allied Engineering. Procedures for Evaluating the Protection Levels of Logistic and Light Armoured Vehicle Occupants for Grenade and Blast Mine Threats Level. AEP-55.
  5. Forrestal M. J. i Piekutowski A. J. Penetration experiments with 6061-T6511 aluminum targets and spherical-nose steel projectiles at striking velocities between 0.5 and 3.0 km/s. "International Journal of Impact Engineering", 2000, 24, strony 57-67.
  6. Børvik T., Dey S. i Clausen A.H. A. H. Perforation resistance of five different high-strength steel plates subjected to small-arms projectiles. "International Journal of Impact Engineering", 2008, s. 948-964.
  7. Abdel M. S., Kader A. i Eleiche A. M. Experimental investigation of the ballistic resistance of steel-fiberglass reinforced polyester laminated plates. Composites Part B: Engineering. 1996, Tom 27, 6, strony 447-458.
  8. Børvik T., Dey S. i Clausen A. H. Perforation resistance of five different high-strength steel plates subjected to small-arms projectile, "International Journal of Impact Engineering", 2008, Tom 36, 7, strony 948-964.
  9. Ochelski Stanisław , Gotowicki Paweł, Experimental assessment of energy absorption capability of carbon-epoxy and glass-epoxy composites. Composite Structures. 2009, Tom 87, 3, strony 215-224.
  10. TM 5-855-1. Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons, Department. 1986.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu