BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kułażyński Marek (Politechnika Wrocławska), Natowska Beata (Politechnika Wrocławska), Łukaszewicz Marcin (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Transestryfikacja oleju roślinnego wspomagana energią mikrofalową
Transesterification of vegetable oil under microwave oil
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 283-288, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Paliwa alternatywne, Energia odnawialna, Surowce energetyczne, Oleje roślinne
Alternative fuels, Renewable energy, Energy raw materials, Vegetable oils
Note
streszcz., summ.
Abstract
W badaniach otrzymano estry metylowe oleju słonecznikowego. Reakcję prowadzono w układzie konwencjonalnego ogrzewania i przy zastosowaniu energii mikrofal. Transestryfikację przeprowadzono w temperaturze 40 ºC przy stosunku molowym metanolu do oleju 4:1 i udziale katalizatora enzymatyczny (lipaza B uzyskana z Candida antarctica immobilizowana na Immobead 150) - 2,5; 5,0 i 10,0% w stosunku do masy oleju. Określono właściwości fizyczne uzyskanych estrów (gęstość, lepkość kinematyczną, tempera- turę zablokowania zimnego filtra), porównując wpływ stosowanej metody ogrzewania. Uzyskane parametry zestawiono z wymogami stawianymi biopaliwom estrowym oraz oleju napędowego.(abstrakt oryginalny)

The enzymatic manufacturing of biodiesel by methanolysis of sunflower oil was studied using immobilized Candida antarctica lipase B as catalyst. Reactions were carried out in a conventional heating and under microwave heating. The transesterification reactions conditions were methanol/oil molar ratios of 4:1, the enzyme catalyst concentration (2,5; 5,0; 10,0 % w/w) and 40 ºC temperature. The biofuel properties (density, kinematic viscosity, cold filter plugging point) were measured according EN test methods. These parameters are listed with the demands of biofuels ester and diesel oil.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Helwani Z., Othman M.R., Aziz N., Fernando W.J.N., Kim J., Technologies for production of bio-diesel focusing on green catalytic techniques: a review. Fuel Processing Technology, 2009, nr 90, s.1502-1514
 2. Bankovic´-Ilic´ I.B., Stamenkovic´ O.S., Veljkovic´ V.B., Biodiesel production from non-edible plant oils. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2012, nr 16, s. 3621-3647
 3. Abbaszaadeh A., Ghobadian B., Omidkhah M.R., Najafi G., Current biodiesel production technolo-gies: a comparative review. Energy Conversion and Management, 2012, nr 63, s. 138-148
 4. Aransiola E.F., Ojumu T.V., Oyekola O.O., Madzimbamuto T.F., Ikhu-Omoregbe D.I.O., A review of current technology for biodiesel production: state of the art. Biomass and Bioenergy, 2014, nr 61, s. 276-297
 5. Tariq M., Ali S., Khalid N., Activity of homogeneous and heterogeneous catalysts, spectroscopic and chromatographic characterization of biodiesel: a review. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2012, nr 16, s. 6303-6316
 6. Demirbas A., Diesel fuel from vegetable oil via transesterification and soap pyrolysis. Energy Sources, 2002, nr 24, s. 835- 841
 7. Yan Y., Li X., Wang G. Gui X., Li G., Su F., Wang X., Liu T., Biotechnological preparation of biodiesel and its high-valued derivatives: a review. Applied Energy, 2014, nr 113, s. 1614-1631
 8. Vyas A.P., Verma J.L., Subrahmanyam N., A review on FAME production processes. Fuel, 2010, nr 89, s. 1-9
 9. Shahid E.M., Jamal Y., Production of biodiesel: a technical review. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2011, nr 15, s. 4732-45
 10. Liu Y., Liu T., Wang X.F., Xu L., Yan Y.J., Biodiesel synthesis catalyzed by Burkholderia cenoce-pacia lipase supported on macroporous resin NKA in solvent-free and isooctane systems. Energy & Fuels, 2011, nr 25, s. 1206-12
 11. Yu D., Wang C., Yin Y., Zhang A., Gao G., Fang X., A synergistic effect of microwave irradiation and ionic liquids on enzyme-catalyzed biodiesel production. Green Chemistry, 2011, nr 13, s. 1869-75
 12. Barnard T.M., Leadbeater N.E., Boucher M.B., Stencel L.M., Wilhite B.A., Continuousflow preparation of biodiesel using microwave heating. Energy Fuel, 2007, nr 21, s. 1777-81
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu