BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kułażyński Marek (Politechnika Wrocławska), Świątek Łukasz (Politechnika Wrocławska), Pstrowska Katarzyna (Politechnika Wrocławska)
Title
Katalityczna redukcja tlenków azotu ze spalin biomasowych kotłów małej mocy
Catalytic reduction of nitro gen oxides from exhaust gases from small power biomass boilers
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 289-294, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Biomasa, Energia, Energetyka, Rynek miedzi, Technologia
Biomass, Energy, Energetics, Copper market, Technology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Metodą suchej impregnacji wodnymi roztworami azotanu miedzi (II) spreparowano katalizatory miedziowe o zawartości 0,1; 1,0 oraz 2,5% miedzi na nośniku z glinokrzemianu naturalnego. Przeprowadzono syntezę glicynianu miedzi (II) i spreparowano katalizator o maksymalnej zawartości miedzi otrzymany poprzez adsorpcję glicynianu miedzi (II) z wodnego roztworu. Przeprowadzono testy aktywności katalitycznej w teście laboratoryjnym.(abstrakt oryginalny)

Dry impregnation method was used to perform of catalysts contained 0,1; 1,0 and 2,5% of copper supported on aluminosilicate with aqueous solutions of copper nitrate. Synthesis of glycinate copper (II) was performed and a catalyst having a maximum copper content was obtained by the adsorption of glycinate copper (II) from an aqueous solution. Catalytic activity tests were carried out in a laboratory test.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Kułażyński M, Selective Catalytic Reduction NO by Ammonia Over Ceramic and Active Carbon Based Catalysts W: Ahsan A. Heat Analysis and Thermodynamic Effects, InTech: 351-389., 2011.
  2. Kuropka J., Technologie oczyszczania gazów z dwutlenku siarki i tlenków azotu, Oficyna Wydawni-cza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2012.
  3. Sarbak Z, Kataliza w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
  4. O'Brien P.: The preparation and characterization of the geometric isomers of a coordination complex: cis- and trans-bis-glycinato copper(II) monohydrates, 'Journal of Chemical Education' No. 12/1982.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu