BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeż Grzegorz
Title
Idea sprawiedliwości społecznej jako kamuflaż sprawiedliwości rozdzielczej I jej krytyka w myśli Friedricha Augusta Von Hayeka
The Concept of Social Justice as a Camouflage for Redistributive Justice and its Critique in Friedrich August Von Hayek's Works
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014, nr 1, s. 11-26, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Sprawiedliwość społeczna, Austriacka szkoła ekonomii
Social justice, Austrian School
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie idei sprawiedliwości społecznej i jej krytyka w myśli Friedricha Augusta von Hayeka. Autor Drogi do zniewolenia poświęcił wiele lat i wysiłku na walkę z, jak to nazywał, ułudą sprawiedliwości społecznej. Zdaniem Hayeka za piękną z pozoru koncepcją kryje się chęć wprowadzenia systemu redystrybucji bogactwa. Takie dążenie stanowi przykład zgubnej pychy rozumu. Słowo społeczny stało się zaś wyrażeniem "pasożytem", radykalnie zmieniając znaczenia rzeczownika, który opisuje. W rezultacie zakłamanie języka grozi nam potencjalnie niemożnością właściwego opisu rzeczywistości, a w konsekwencji nawet utratą wolności. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to describe Friedrich August von Hayek's attitude towards the idea of social justice. Hayeks strenuous fight against the idea or, in his words, "the mirage" of social justice was one of the most momentous part of his philosophical and political ideas. His claim was that social justice is usually a notion that hides redistribution under a coat of beautiful but empty sentences. It simply stands for "the fatal conceit" of a human mind. According to the Austrian - British thinker "social" became a parasite-word that changes the meaning of the noun it describes. As a result, we may lose our freedom and a proper perception of political reality since twisted and distorted phrases will lead us astray. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banach W, Spontaniczność a planowanie. Wokół filozofii społecznej Friedricha A. von Hayeka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003.
 2. Boaz D., Libertarianizm, Zysk i S-ka, Poznań 2005.
 3. Butler E" Hayek: His Contribution To The Political And Economic Thought Of Our Time, Temple Smith, London 1983.
 4. Ebestein A., Hayek's Journey, The Mind of Friedrich Hayek,Palgrave Macmillan, New York 2003.
 5. Gray J., Hayek on Liberty, Taylor and Francis, New York 2003.
 6. Hayek von F.A., Czynnik moralny w wolnej przedsiębiorczości, w: Moralność kapita-lizmu, Instytut Konserwatywno-Liberalny, Lublin 1998.
 7. Hayek von F. A., Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków 1998.
 8. Hayek von F.A., Konkurencja jako sposób zdobywania wiedzy, w: Gospodarka na-kazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej, In Plus, Warszawa 1988.
 9. Hayek von F.A., Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Hayek von F. A., Rules and Order, w: Law, Legislation and Liberty,vol. 1, The University of Chicago Press, Chicago 1973.
 11. Hayek von F.A., The Mirage of Social Justice, w: Law, Legislation and Liberty, vol. 2, The University of Chicago Press, Chicago 1976.
 12. Hayek von F.A., The Political Order of a Free People, w: Law, Legislation and Liberty, vol. 3, The University of Chicago Press, Chicago 1979.
 13. Hayek von F.A., Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu,Arcana, Kraków 2004.
 14. Huerta de Soto J., Szkoła austriacka, Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Fijorr Publishing, Warszawa 2010.
 15. Król M., Bezradność liberałów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.
 16. Lewandowski J" Neoliberałowie wobec współczesności, Wydawnictwo ATEXT, Gdynia 1991.
 17. Michalkiewicz S., Po wyroku na Andersa Breivika,"Nowy Ekran", http://www.mi- chalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=2595, dostęp 26.08.2012.
 18. Ortega y Gasset J., Bunt mas, Muza, Warszawa 2002.
 19. Rymkiewicz J.M., Rozmowa z Tomaszem Majeranem i Dariuszem Suską, w: Rozmowy polskie w latach 1995-2008, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
 20. Sorman G., Friedrich von Hayek, Liberałowie muszą być liderami, w: Prawdziwi myśliciele naszych czasów, Czytelnik, Warszawa 1993.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu