BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drabińska Danuta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Pomyłka historii czy nieuchronność dziejów? Hayek kontra Schumpeter - rozważania o gospodarce socjalistycznej w latach 40. XX wieku
The mistake of history or its inevitably? Hayek contra Schumpeter - the discussion of a central-planned economy in the 1940's
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014, nr 1, s. 27-43, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gromadzenie wiedzy, Gospodarka socjalistyczna, Rachunek ekonomiczny, Ekonomiści
Knowledge acquisition, Socialist economy, Economic calculation, Economists
Note
streszcz., summ.
Schumpeter Joseph Alois, von Hayek Friedrich August
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie poglądów Friedricha von Hayeka i Josepha Schumpetera dotyczące funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Autorka dowodzi, że przekonania Hayeka i Schumpetera są w tej kwestii zasadniczo zbieżne. Wskazuje, że u obu występuje wyraźny kontekst instytucjonalny jako decydujący czynnik w ewolucj i systemów społeczno- -ekonomicznych. Odrzucają oni założenia idealizacyjne charakteryzujące słynną debatę nad możliwością rachunku ekonomicznego w socjalizmie, pokazując, że konkretyzacja modelu odbywa się w otoczeniu ewoluującym i doskonalącym się w stałym procesie nabywania wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present Friedrich von Hayek and Joseph Schumpeters views on the functioning of a centrally-planned economy. The author proves that opinions of those two prominent economists to a large extent overlap. Both attribute to a great deal the evolution of the socio-economic system to the institutional context. Hayek and Schumpeter agree as well on rejecting the idealizing assumptions underlying the famous debate concerning the use of economic calculus in a centrally planned economy. They stress that the application of a certain model is always exposed to a constantly-evolving environment and influenced by the process of knowledge acquisition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
  2. Hayek F.A., Droga do zniewolenia,Arcana, Kraków 1996.
  3. Hayek F.A., Economics and Knowledge,"Económica" 1937, vol. IV.
  4. Kostro K., Biografia naukowa Friedricha Augusta von Hayeka w setną rocznicę urodzin, "Ekonomista" 1999, nr 3.
  5. Kostro K" Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno- -ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
  6. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  7. Zachodni spór o socjalizm rynkowy, red. T. Kowalik, "Colloquia Communia", Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu