BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tucki Kazimierz (Główny Urząd Statystyczny w Lublinie), Węgrzyn Jan (Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Title
Procesy urbanizacyjne w województwach lubelskim i podkarpackim
Source
Barometr Regionalny, 2008, nr 2(12), s. 3-10, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Urbanizacja, Miasto, Struktura demograficzna, Prognozowanie demograficzne
Urbanisation, City, Demographic structure, Demographic forecasting
Note
streszcz.
Abstract
Województwa podkarpackie i lubelskie należą do najsłabiej zurbanizowanych regionów w Polsce. W końcu 2006 roku udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie mieszkańców Podkarpacia wyniósł 40,5% i był najniższy w kraju, a w województwie lubelskim 46,6%, co oznacza 14 miejsce w Polsce. W artykule porównano zmiany liczby i struktur demograficznych mieszkańców miast na tle całej ludności obu województw w latach 1999-2006, a także zaprezentowano prognozy rozwoju ludności miejskiej do 2030 roku.(abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rocznik Demograficzny 2007, GUS, Warszawa 2007
  2. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w dniu 1.01.2007, GUS, Warszawa 2007
  3. Prognoza ludności na lata 2003-2030, GUS, Warszawa 2004
  4. Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2007, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2007
  5. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2007, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2007
  6. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w latach 2003-2005, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2006
  7. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim 2006 roku, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2007
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu