BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słubik Hubert
Title
Różnice w obrębie szkoły austriackiej. Porównanie teorii Murraya Newtona Rothbarda i Ludwiga von Misesa
The Differences Within the Austrian School of Economic Thought. A Comparison of Murray Newton Rothbard and Ludwig von Mises's Theories
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014, nr 1, s. 69-82, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Prawo naturalne, Systemy filozoficzne, Austriacka szkoła ekonomii
Natural law, Philosophical systems, Austrian School
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie zasadniczych różnic między teoriami społeczno-ekonomicznymi Murraya Newtona Rothbarda i Ludwiga von Misesa. W części pierwszej zostały omówione różnice w systemach filozoficznych przyjętych przez obu ekonomistów. W części drugiej zostały przedstawione konsekwencje postaw ideologicznych w postrzeganiu roli państwa w gospodarce. W części trzeciej zostały opisane postawy Rothbarda i Misesa w postrzeganiu rzeczywistości gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the fundamental differences between the socio-economic theories of Murray Newton Rothbard and Ludwig von Mises. The first part discusses the differences in the philosophical systems adopted by both economists. The second part presents the consequences of ideological attitudes in the perception of the role of the state in the economy. The third part describes the attitudes of Rothbard and Mises to the perception of economic reality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. De Soto J., Sprawiedliwość a efektywność, Fijor Publishing, Warszawa 2010.
 2. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 3. Hoppe H., Demokracja - bóg, który zawiódł, Fijor Publishing, Warszawa 2006.
 4. Hoppe H" Ekonomia i etyka własności prywatnej, Fijor Publishing, Warszawa 2011.
 5. Jouvenel B" Redystrybucja. Grabież czy ignorancja?, Fijor Publisching, Warszawa 2011.
 6. Kuehnelt-Leddihn E., Demokracja opium dla ludu, Prohibita, Warszawa 2012.
 7. Mises L" Interwencjonizm, Arcana, Kraków 2000.
 8. Mises L" Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2009.
 9. Mises L., Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 10. Mises L., Wspomnienia, Fijor Publishing, Warszawa 2007.
 11. Rothbard M.N., Egalitaryzm. Jako bunt przeciw ludzkiej naturze, Fijor Publishing, Warszawa 2009.
 12. Rothbard M.N., Etyka wolności, Fijor Publishing, Warszawa 2010.
 13. Rothbard M.N., Laissez-Faire Radical: A Quest for the Historical Mises, "The Journal of Libertarian Studies" 1981, vol. 5, no. 3.
 14. Rothbard M.N., O nową wolność. Manifest libertariański,Volumen, Warszawa 2007.
 15. Rothbatrd M.N., Nations by Consent: Decomposing the Nation-State,http://mises. org/journals/jls/ll_l/l l_l_l.pdf, dostęp 22.03.2014.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu