BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trojanowska Monika
Title
Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów? Autor: Piotr Bielecki Wydawnictwo Difin Warszawa 2014 : [recenzja]
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 2 (36), s. 161-165, rys.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Recenzja
Review
Abstract
Dialog pomiędzy wykładowcą a  studentem może mieć charakter ciągły, stały, być procesem pozwalającym na podniesienie jakości oferowanych usług edukacyjnych współczesnej młodzieży akademickiej. Stała współpraca każdego nauczyciela z własnymi uczniami może być korzystna dla obu stron - wykładowca może nieustannie polepszać jakość swego warsztatu i  prowadzonych zajęć/badań oraz na bieżąco reagować na pojawiające się problemy, zaś student mieć realny wpływ na to, jak będzie przebiegała jego ścieżka rozwoju dzięki możliwości nawiązania permanentnego dialogu ze swoim "edukacyjnym mistrzem". (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4612
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu