BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzień Grzegorz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Łącki Krzysztof (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Król Paweł A. (Politechnika Warszawska)
Title
Zasady ustalania odporności ogniowej drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz sposoby jej podwyższania
Rules on determining fire resistance of wooden structural components and methods of improving it
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 827-832, fot., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Materiały budowlane, Ochrona przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo
Building materials, Fire protection, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Drewno - niegdyś podstawowy materiał budowlany, w poprzednim stuleciu zepchnięty do roli dekoracji. Nowe technologie wytwarzania drewnianych i drewnopochodnych elementów konstrukcyjnych oraz nowe typy połączeń przyczyniają się obecnie do rozwoju konstrukcji z tych materiałów. Z najczę- ściej wykorzystywanych w budownictwie materiałów drewno, jako jedyne może pełnić jednocześnie funkcję konstrukcyjną, izolacyjną oraz wykończeniową - dekoracyjną. W artykule przedstawiono rodzaje i klasy drewna wykorzystywanego do wykonywania konstrukcji budowlanych, scharakteryzowano czynniki wpływające na odporność ogniową drewnianych elementów konstrukcyjnych, oraz zaprezentowano podstawowe zasady obliczeń nośności konstrukcji drewnianych. (abstrakt oryginalny)

Wood - once the basic construction material - was in the last century relegated to the role of decoration. New technologies of manufacturing wood and wood-based structural components, progress in the field of building chemistry products, and new types of connections currently contribute to the development of structures made of such materials. Out of the materials most commonly used in construction, it is only wood that can simultaneously perform the structural, insulating, as well as finishing and decorative function. The article discusses types and classes of wood used for making building structures, charac-terizes factors affecting fire resistance of wood structural components, and presents basic principles of calculating load bearing capacity of wooden structures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Pieniak D., Ogrodnik P., Oszust M., Niewczas A., Badania wytrzymałości w podwyższonych temperaturach materiałów drewnopochodnych stosowanych w mostownictwie; SGSP; 2012 r.
  2. Sulik P., Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych; "Ochrona Przeciwpożarowa", nr 4, 2007 r.
  3. EN-1995-1-2. Projektowanie konstrukcji drewnianych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  4. Vogt D. i in., Wood -Plastic-Composites (WPC) Holz- Kunststoff - Verbundwerkstoffe: Märkte in Nordamerica, Japan und Europa mit Schwerpunkt auf Deutschland, nova-Institut GmbH Hürth, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu