BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Politechnika Poznańska), Scholz Sebastian, Olsztyńska Ilona (SGS Polska Sp. z o.o.)
Title
Jakość obsługi klienta w logistycznych procesach gospodarki odpadami
The Customer Service Quality in Logistics Process of Waste Management
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 841-846, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarka odpadami, Obsługa klienta, Strategia obsługi klienta, Jakość
Waste management, Customer service, Customer service strategy, Quality
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było zwrócenie uwagi na jakość obsługi klienta w procesach logistycznych gospodarki odpadami. Aspekt ten jest zazwyczaj pomijany i niedoceniony z punktu widzenia funkcjonowania organizacji, natomiast stanowi ważny element ekonomiczny. Świadczenie usług na najwyższym poziomie jakościowym jest możliwe dzięki ścisłej współpracy i nawiązaniu bliskich relacji między kooperantami, jednak aby to osiągnąć, konieczne jest, aby każdy zespół na wszystkich szczeblach organizacji był zaangażowany w pracę. (abstrakt oryginalny)

The article draws attention to the quality of customer service in the logistics processes of waste management. This aspect is generally neglected and undervalued by organizations from the point of view of its functioning, while it is an important economic element. Making services at the highest level of quality is possible thanks the close cooperation and close relationship between cooperants, but to achieve this, a team of the organization at all levels of the organization should be engaged in the work and qualified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa, 1997, s. 29.
  2. Chłodnicki M., Usługi profesjonalne, od jakości do lojalności klientów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2004, s. 21-22.
  3. Frąś J., Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Po znańskiej, Poznań, 2015 .
  4. Jedliński M., Jakość w nowoczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo ZSB, Szczecin, 2000, s. 116.
  5. Oakland J., Kompleksowe zarządzanie jakością. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2002, s. 32.
  6. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000, s. 34.
  7. Scholz S., Jakość usług w procesie gospodarki odpadami na przykładzie sortowni odpadów SELEKT w Piotrowie Pierwszym, praca dyplomowa pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Józef Frąś , Studia Podyplomowe, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Poznań, 2015, s. 30.
  8. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 1998, s. 214.
  9. Wawak T., Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków, 1995, s. 9.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu