BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drabik Ewa (Politechnika Warszawska)
Title
Wybrane modele mechanizmów rynkowych oparte na prawach fizyki statystycznej i mechaniki kwantowej
Selected Models of Market Mechanisms Based on the Laws of Static Physics and Quantum Mechanics
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 2 (56), s. 3-20, rys., bibliogr. s. 20
Keyword
Równowaga Nasha, Teoria gier, Mechanizmy rynkowe, Aukcje, Fizyka
Nash equilibrium, Game theory, Market mechanism, Auctions, Physics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania ostatnich lat pokazują, że podczas studiowania złożonych mechanizmów rynkowych można czasem zauważyć występowanie efektów kwantowych. Z drugiej strony, uczestnictwo różnych podmiotów na masową skalę w procesach inwestowania na rynkach finansowych skłania ku temu, aby, analizując funkcjonowanie owych rynków, wykorzystać modele gier mniejszościowych oparte na fizyce statystycznej. W związku z tym, coraz prężniej rozwijającymi się dziedzinami stały się zarówno gry kwantowe, jak i gry mniejszościowe. Model rynków finansowych, wykorzystujący gry mniejszościowe zakłada, że alokacja papierów wartościowych i pieniędzy pomiędzy uczestników rynku dowołuje się do fluktuacji cen walorów i docierających na rynek informacji. Jeżeli większość uczestników rynku zamierza nabyć papiery wartościowe, to wówczas opłaca się sprzedawać, i na odwrót. Z reguły, gracze z grupy mniejszościowej wygrywają. Z kolei, modele oparte na grach kwantowych mają tę zaletę, że rozszerzają koncepcję równowagi Nasha do tzw. równowagi odpowiedzi kwantowych (quantum response equilibrium). Celem pracy jest zaprezentowanie dwóch modeli mechanizmów rynkowych, z których pierwszy jest oparty na grach mniejszościowych, drugi zaś na grach kwantowych. Jako pierwszy zostanie przedstawiony model rynków finansowych posługujący się grami mniejszościowymi (ang. minority game). Jako drugi, w języku teorii kwantów, zostanie opisany mechanizm działania aukcji angielskiej. (abstrakt oryginalny)

Recent research reveals that while analysing complex market mechanisms, one can notice certain quantum effects. On the other hand, the current mass-scale involvement in financial market investment activities leads to the conclusion that - when studying the operation of financial markets - the models of minority games, based on static physics, should be applied. Consequently, both quantum games and minority games have become focus of considerable interest. The financial market model, otherwise known as a minority game, postulates that the process of securities and money allocation is conditional upon price fluctuation, as well as information available in the market. Whenever a vast majority of investors intend to purchase goods and services on a massive scale, sale proves to be the more profitable option, and vice versa. The players who end up on the minority side win. Furthermore, the models based on quantum games have a certain advantage over the others, since they extend the theory of Nash equilibrium to the so-called quantum response equilibrium. The aim of this paper is to present two models of market mechanisms - of which one uses minority games as its basis, while the other - quantum games. The author begins with a discussion of the minority games model, which is followed by an analysis of the mechanism of dynamic English auction by means of the quantum theory. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arthur W. B. 1994 Inductive reasoning, bounded rationality, and the bar problem, "American Economic Review", Vol. 84, p. 225 - 231.
 2. Challet D., Marsili M., Zhang Y. - C. 2000 Modeling Market Mechanism with Minority Game, "Physica", A - 276, p. 284 - 315.
 3. Drabik E. 2007 Aukcje w teorii i praktyce, Warszawa.
 4. Feynman R. P., Leigton R. B., Sands M. 1972 Feynmana wykłady z fizyki, T. III. Mechanika kwantowa, Warszawa.
 5. Jajuga T., Jajuga T. 1996 Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Warszawa.
 6. Mayer D. A. 1999 Quantum strategies, "Physics Review Letters", Vol. 82, p. 1052 - 1055.
 7. Mosetti G., Challet D., Zhang Y. - C. 2005 Heterogenous Time Scales in Minority Game, "Physica A - 365, p. 529 - 542.
 8. Landsburg S. E. 2004 Quantum game theory, "Notices of the AMS", Vol. 51, No 4, p.394 - 399.
 9. Piotrowski E. W. 2001 Dwoistość wartości kapitału, [Preprint /rePEc:sla:aekjkl:69PLv3], Białystok.
 10. Piotrowski E. W., Sładkowski J. 2003 An Invitation to Quantum Game Theory, "International Journal Theory of Physics", 42, 1089 - 1099.
 11. Piotrowski E. W., Sładkowski J. 2004 Quantum games in finance, "Quantum Finance", 4, C61 - C67.
 12. Piotrowski E. W., Sładkowski J. 2008 Quantum auctions: facts and myths, "Physica A", 387, 3949 - 3953.
 13. Reif F. 1975 Fizyka statystyczna, Warszawa.
 14. Wawrzyniak K. 2011 On Phenomenology, Dynamics and some Applications of the Minority Game, Praca doktorska, IPI PAN, Warszawa.
 15. Yeung C. H., Zhang Y.C. 2008 Minority game, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http// arXiv:0811.1479v2 /[physics.soc - ph]/], Vol. 18 Nov., 1 - 33.
 16. Zawiślak A. M. 2011 O kwantach, rynkach i ekonomistach, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu