BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górecki Jan (Polska Akademia Nauk)
Title
Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie jego powstania - fakty, opinie, refleksje
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 94, z. 2, s. 12-14
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Ekonomia
Economics
Note
streszcz.
Company
Komitet Ekonomiki Rolnictwa
Abstract
Przedstawiono tekst wystąpienia na posiedzeniu Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN z okazji 50-lecia istnienia tego komitetu. Wskazano działania podejmowane w zakresie znaczenia czynnika ludzkiego oraz systemu kształcenia jako ważnego problemu rozwoju ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu