BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Grzegorz
Title
System informatyczny zarządzania szkoleniami w projekcie EQUAL
Source
Barometr Regionalny, 2007, nr 4(10), s. 12-18, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Szkolenia, Systemy informatyczne, Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Architektura systemu, Program EQUAL
Training, Computer system, Information technology in teaching, System architecture, EQUAL Programme
Abstract
Zarządzanie działalnością szkoleniową, w szczególności kiedy mamy do czynienia z projektem o kilkumilionowym budżecie, wymaga w określonym stopniu wsparcia informatycznego. Oprócz aplikacji użytkowych wykorzystywanych przede wszystkim do prac biurowych najczęściej wykorzystywanym programem jest MS Project. Rzadkością są konkretne rozwiązania softwarowe dedykowane dla określonej działalności. W niniejszym artykule zostanie krótko omówiona architektura podsystemu utworzonego dla sprawnej koordynacji działalności szkoleniowej realizowanej w projekcie finansowanym ze środków unijnych w ramach programów EFS i EQUAL. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Steward D.M., Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 1994.
  2. Dokumenty wewnętrzny projektu EQUAL, Arch i-tektura podsystemu informatycznego dotyczącego szkoleń, WSIiZ, Rzeszów 2006.
  3. www.e-barometr.pl
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu