BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lejda Kazimierz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Układy zasilania benzyną silników spalinowych - dynamiczny progres
Gasoline supply systems for internal combustion engines
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 333-340, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Silniki, Paliwa płynne, Przemysł paliwowy, Rynek paliw, Rynek samochodowy, Innowacje techniczne, Technika, Technologia, Mechanika
Engines, Liquid fuels, Fuel industry, Fuel market, Car market, Technical innovations, Technology, Technology, Mechanics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Treścią artykułu są zagadnienia dotyczące rozwoju układów zasilania siników benzynowych, które zostały wymuszone narzuconymi normami emisji toksyn w spalinach, sukcesywnie obniżanymi w sposób rygorystyczny. Aby sprostać tym wyzwaniom, producenci silników spalinowych proponują i wprowadzają nowe rozwiązania, niejednokrotnie bardzo skomplikowane i zmieniające przebieg procesu spalania w cylindrze. Postęp w tym zakresie jest bardzo dynamiczny i wyzwala ostrą konkurencję wśród koncernów samochodowych.(abstrakt oryginalny)

The contents of the article are development issues of the supply systems for combustion engines, which have been forced emission standards toxins in the exhaust. To meet these challenges manufacture of internal combustion engines bring new solution which often are very complicated. They also radically change the combustion process in the cylinder. Progress in this field is very dynamic and it causes a lot competition among of car companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Kasedorf J.: Zasilanie wtryskowe benzyną. WKiŁ, Warszawa 1989.
 2. Kowalewicz A.: Tworzenie mieszanki i spalanie w silnikach o zapłonie iskrowym. WKiŁ, Warszawa 1984.
 3. Mugele R., Evans H.: Droplet size distribution in sprays. Industrial Engineering Chemistry. №6/1971.
 4. Ohnesorge W.: The formation of drops from nozzles and the disruption of the stream of liquid. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, vol. 16, №6/1989.
 5. Orzechowski Z., Prywer J.: Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy. WNT, Warszawa 2008.
 6. Shen Y., King E., Pfahl U., Krile R., Slone E., Orban J., Wright K.: Fuel Chemistry Ipacts on Gasoline HCCI Combustion with Negative Valve Overlap and Direct Injection. SAE Technical Paper 2007-01-4105, 2007.
 7. Urushihara T., Hiraya K., Kakuhou A., Itoh T.: Expansion of HCCI Operating Region by the Com-bination of Direct Fuel Injection, Negative Valve Overlap and Internal Fuel Reformation. SAE Technical Paper 2003-01-0749, 2003.
 8. Wendeker M.: Sterowanie wtryskiem benzyny w silniku samochodowym. Wyd. Lubelskie To-warzystwo Naukowe, Lublin 1999.
 9. Wilson T.S., Xu H., Richardson S.: An experimental study of combustion initiation and development in an optical HCCI engine. SAE Technical Paper 2005-01-2129, 2005.
 10. Materiały informacyjne firmy Bosch, Mitsubishi, VW, Mercedes, Toyota, Peugeot (lata 1980-2014).
 11. Strony internetowe dotyczące układów zasilania silników o zapłonie iskrowym (lata 1980-2014).
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu