BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowski Aleksander (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kostrubiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Dąbrowska-Salwin Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Świętochowski Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Cechy peletów z biomasy roślinnej w aspekcie logistyki dostaw
Properties of pellets from plant biomass of the logistic supply
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 351-356, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Biomasa, Logistyka transportu, Logistyka w łańcuchu dostaw, Logistyka zaopatrzenia
Biomass, Transport logistics, Logistics in supply chain, Supply logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaprezentowano wyniki badań peletów wyprodukowanych z siana, słomy i ich mieszanki bez i z 10% dodatkiem węglanu wapnia. Badania wykonano wg standardowych norm. Stwierdzono, że dodanie węglanu wapnia pozwala na ogół na zwiększenie trwałości peletów i jednoznaczne zwiększenie odporności na ściskanie, gdyż maksymalne naprężenia przy pękaniu aglomeratów wynosiły 7,76 MPa, w kontraście 2,75 MPa bez dodatku, a energia jednostkowa ściskania była większa aż o 126%, co może mieć pozytywne konsekwencje na logistykę dostaw. Wskaźniki wytrzymałościowe dla peletów wytworzonych bez i z dodatkiem węglanu wapnia podczas ich cięcia i zginania nie miały wyraźnej tendencji zmian.(abstrakt oryginalny)

The results of the researched pellets manufactured from hay, straw and mix with and without the addition of 10% of calcium carbonate were presented. The study was performed according to standards. It was found that the addition of calcium carbonate can generally increase the durability of pellets and clearly increase in resistance to compression, because the maximum stress at failure of the agglomerates were 7.76 MPa vs. 2.75 MPa to the no additive and the specific compression energy was greater by up to 126%, which may have positive consequences on the logistics of deliveries. Strength indicators for the pellets prod uced with and without the addition of calcium carbonate during cutting and bending did not have any clear tendency.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Golec T., Lewtak R., Świątkowski B., Glot B., Współspalanie biomasy z węglem, 'Czysta Energia', Nr 9/2010.
 2. Hejft R., Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych, Politechnika Białostocka, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, 2002.
 3. Jakubiak M., Kordylewski W., Pelety podstawowym biopaliwem dla energetyki, 'Archiwum Spala-nia', Vol. 8(3-4)/2008.
 4. Kaliyan N., Morey V.R., Factors affecting strength and durability of densified biomass products, 'Biomass and Bioenergy', Vol. 33/2009.
 5. Kornacki A., Maj G., Wybrane właściwości peletów wytworzonych z trawy pozyskanej z trawnika przydomowego, 'Inżynieria Rolnicza', Nr 1(126)/2011.
 6. Kulig R., Skonecki S., Kowalczyk-Juśko A., Łysiak G., Kwiecień Ł., Proces zagęszczania wysłod-ków buraczanych w aspekcie logistyki dostaw, Logistyka', Nr 6/2014.
 7. Kulig R., Skonecki S., Łysiak G., The effect of binder addition on the parameters of compacted POP-LAR wood sawdust, 'Teka Commission of Motorization in Agriculture', Vol. 12/2012.
 8. Laskowski J., Skonecki S., Badania procesów aglomerowania surowców paszowych - aspekt meto-dycznym, 'Inżynieria Rolnicza', Nr 2(22)/2001.
 9. Li Y., Wu D., Zhang J., Chang L., Wu D., Fang Z., Shi Y., Measurement and statistics of single pellet mechanical strength of differently shaped catalysts, 'Powder Technology', Vol. 113/2000.
 10. Lisowski A. (red.), Chlebowski J., Klonowski J., Nowakowski T., Strużyk A., Sypuła M., Technolo-gie zbioru roślin energetycznych, Wyd. SGGW, 2010.
 11. Mani S., Tabil L.G., Sokhansanj S., A overview of compaction of biomass grinds, 'Powder Handling and Processing', Vol. 15/2003.
 12. Mani S., Tabil L.G., Sokhansanj S., Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from Grass, 'Biomass and Bioenergy', Vol. 30(7)/2006.
 13. Pecyna M., Stoma M., Maj G., Piekarski W., Logistic supply systems of raw materials and products of biomass in the production of renewable energy, 'Logistyka', Nr 6/2014.
 14. Peleg M., Mannheim C.H., Effect of conditioners on the flow properties of powdered sucrose, 'Pow-der Technology', Vol. 7/1973
 15. Relova I., Vignote S., León M.A., Ambrosio Y., Optimisation of the manufacturing variables of saw-dust pellets from the bark of Pinus caribaea Morelet: Particle size, moisture content and pressure, ' Biomass and Bioenergy', Vol. 33/2009.
 16. Sahoo S., Seydibeyoğlu M.Ö., Mohanty A.K., Misra M., Characterization of industrial lignins for their utilization in future value added applications, 'Biomass and Bioenergy', Vol. 135/2011.
 17. Samson R., Mani S., Boddey R., Sokhansanj S., Quesada D., Urquiaga S., Reis V., Lem C.H., Carpio C., The potential of C4 perennial grasses for developing a global bio-heat industry, 'Critical Reviews in Plant Sciences', Vol. 24(5-6)/2005.
 18. Skonecki S., Kulig R., Łysiak G., Laskowski J., Różyło R., The effect of material moisture content and chamber diameter on compaction parameters of meadow Grass, 'Journal of Research and Appli-cations in Agricultural Engineering', Vol. 58(2)/2013.
 19. Skonecki S., Kulig R., Wpływ wilgotności biomasy roślinnej i nacisku tłoka na parametry brykieto-wania i wytrzymałość aglomeratu, 'Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe', Nr 10/2011.
 20. Tumuluru J.S., Wright C.T., Hess J.R., Kenney K.L., A review of biomass densification systems to develop uniform feedstock commodities for bioenergy application, 'Biofuels, Bioproducts and Bio-refining', Vol. 5(6)/2011
 21. Van Dam J.E.G., Van den Oever M.J.A., Teunissen W., Keijsers E.R.P., Peralta A.G., Process from production of high density/high performance binderless boards from whole coconut husk. Part 1: lignin as intrinsic thermosetting binder resin, 'Industrial Crops and Products', Vol. 19/2004.
 22. Xu H., Zhou S., Jin X., Liu Y., Monte Carlo simulation of the induction time and particle size distri-bution in the nucleation of calcium carbonate, 'Powder Technology', 253/2014.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu