BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych - od rolnictwa do agrobiznesu i ekonomii gospodarki narodowej (studium przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW)
Agri-Economic Science Development - Form Agriculture to Agribussines and General Economy (Faculty of Economics Science Case Study)
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 94, z. 2, s. 37-48, tab., bibliogr. 5 poz., aneks
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Nauki ekonomiczne, Ekonomika rolnictwa, Gospodarka narodowa
Economic sciences, Agricultural economics, National economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zarys historii oraz obecne kierunki rozwoju byłego Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, obecnie Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Omówiono kierunki studiów prowadzone na Wydziale, a także ważniejsze badania naukowe i współpracę międzynarodową. (abstrakt oryginalny)

In the paper the mine facto from history of Faculty of Economic Science (former Faculty of Agricultural Economics) Warsaw University of Life Science have been presented. Same other information are connected with present day, as directions of study (economy, management, finance and accounting, logistic) or directions of mine research (agricultural economics, rural area development, agribusiness enterprise economics and management), as well as international relationships on field of research and education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. XXX lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. 1953-1983.
  2. XL lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. 1953-1993. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
  3. 50 lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. 1953-2003. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
  4. Księga Pamiątkowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1906-1956. tom I i II. Warszawa, 1958.
  5. Materiały wewnętrzne SGGW i Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego w Warszawie.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu