BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazanek Aleksander (Instytut Nafty i Gazu w Krakowie), Jakóbiec Janusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Krzaczek Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Aplikacyjne metody badań jednostek napędowych pojazdów samochodowych i pozadrogowych sektora rolnego
Applicable methods of research on cars and non-road vehicle power units in agriculture
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 373-380, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Układ napędowy, Mechanizacja rolnictwa, Emisja gazów, Paliwa płynne
Drive system, Agricultural mechanization, Gas emissions, Liquid fuels
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowany materiał zawiera informację na temat rozwoju nowych przepisów dotyczących emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych i pozadrogowych - ciągników rolniczych oraz wymagań potencjału aparaturowego i metod badawczych.(abstrakt oryginalny)

The following study contains an information about the development of new laws regarding the emission of toxic exhaust gases from cars and non-road vehicles, tractors, as well as the requirements of apparatus capability along with research methods.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielaczyc P.: Exhaust pollutants and CO2 emissions reduction as the main drivers of automobile powertrain development Proceedings of The First International Exhaust Emissions Symposium, Bielsko-Biala, Poland, May 2010. COMBUSTION ENGINES, No. 1/2013 (152)
 2. Bielaczyc P., Woodburn J.: Global trends in emissions regulation and reduction. Combustion Engi-nes/ Silniki Spalinowe, Paper 2010-SS3-301, 3/2010 (142), 3-27, 2010.
 3. Stanik W; Jakóbiec J.: Europejska legislacja emisji spalin z pojazdów samochodowych; Autobusy-Technika-Eksploatacja-Systemy transportowe, Nr 6/2013; str.30-33
 4. Council Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles. OJ L076, 06.04.1970.
 5. California Air Resources Board Exhaust Emission Standards and Test Procedures for 2001 and Sub-sequent Model Passenger Cars, Light-Duty Trucks, and Medium-Duty Vehicles. Last amended: 02.12.2009. Available online: http://www.arb.ca.gov
 6. United States Code of Federal Regulations, Title 40, Chapter I, Parts 81-99, revised as of 1 July 2010. Available online: http:// ecfr.gpoaccess.gov
 7. Bielaczyc P., Szczotka A., Woodburn J.: The effect of a low ambient temperature on the cold-start emissions and fuel consumption of passenger cars. Proceedings of the Institution of Mechanical En-gineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 225, 9 2011. DOI: 10.1177/0954407011406613.
 8. Andrianov D., Manzie C., Brear M.: A Methodology for Minimising Emissions Constrained Cold Start Fuel Consumption, SAE Technical Paper 2012-01-0894, 2012, DOI: 10.4271/2012-01-0894.
 9. Merkisz J; Tendencje rozwojowe silników spalinowych maszyn i agregatów rolniczych; Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna Nr 2/2010, str. 36-43
 10. Bielaczyc P., Szczotka A., Pajdowski P., Woodburn J.: Development of vehicle exhaust emission testing methods - BOSMAL's new emission testing laboratory. Combustion Engines/Silniki Spali-nowe, 1/2011 (144), 3-12, 2011.
 11. Commission Regulation (EC) No 692/2008 of 18 July 2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information. OJ L 199/1, 28.07.2008.
 12. United Nations Economic Commission for Europe, Regulation no. 101, series 05.
 13. United Nations Economic Commission for Europe Regulation no. 83 Series 05 Rev.1/Add.82/Rev.3/Amend.4.
 14. Bielaczyc P., Szczotka A., Swiatek,A., Woodburn J.: A comparison of ammonia emission factors from light-duty vehicles operating on gasoline, liquefied petroleum gas (LPG) and compressed natural gas (CNG), SAE Int. J. Fuels Lubr. 5(2):2012, DOI: 10.4271/2012-01-1095
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu